Календар подій Відзначення 180-річчя університету 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка

Загальна інформація

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – це класичний університет дослідницького типу, що засновано у 1834 році, основним завданнями якого є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна діяльність.

Більше інформації про університет

Офіційна інформація

Університет має статус самоврядного (автономного) дослідницького державного вищого навчального закладу, який в межах компетенції, наданої законодавством України та цим Статутом, самостійно вирішує питання підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, атестації та розподілу висококваліфікованих фахівців.

Більше офіційної інформації

Факультети та інститути

В університеті працює 14 факультетів, 8 навчальних інститутів, 1 навчально-науковий центр, підготовче відділення, Центр українознавства, геологічний та зоологічний музеї, Музей історії університету, Міжфакультетський лінгвістичний музей, Інформаційно-обчислювальний центр, Астрономічна обсерваторія, Видавничо-поліграфічний центр та Наукова бібліотека.

Більше інформації про факультети та інститути

Абітурієнтам

Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «Молодший спеціаліст», «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» та підготовку кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі. Загалом, в університеті навчається близько 26 тис. студентів і курсантів, 1660 аспірантів і біля 130 докторантів.

Більше інформації для абітурієнтів

Наука

Місія університету як класичного вищого навчального закладу дослідницького типу може бути реалізована винятково завдяки забезпеченню високої якості освіти та наукових досліджень, їх нерозривної інтеграції і поєднання з інноваційною діяльністю.

Більше інформації про науку

Студентам

В університеті відбувається підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентоздатних на українському ринку праці, впровадження існуючих і розробка нових інформаційно-комунікаційних технологій для навчальної та наукової роботи.

Більше інформації для студентів

НОВИНИ     

Університет у міжнародних асоціаціях

EEN

Університет в інтернеті