Медична освіта в КНУ

Підготовка фахівців за спеціальністю 222 Медицина в КНУ імені Тараса Шевченка – це відновлення університетських традицій, історія яких становить майже 80 років. Із 1840 по 1920 рік медичний факультет перебував у складі Університету, поки не був виокремлений як Київський медичний інститут (зараз Національний медичний університет імені О.О. Богомольця).

Реагуючи на виклики часу та потреби сучасної освіти, маючи потужний потенціал та ресурси, із 2017 року на базі ННЦ "Інститут біології та медицини" Університет поновив підготовку лікарів.

Сьогодні ННЦ «Інститут біології та медицини» має потужну науково-навчальну базу для здійснення підготовки фахівців медичного профілю (комплекс лабораторій, надсучасне обладнання) та найкращу серед закладів вищої освіти України лабораторно-експериментальну базу (систему навчальних та навчально-наукових лабораторій, укомплектованих сучасним обладнанням, та кваліфікований персонал). ННЦ є потужним навчально-науковим закладом, у якому здійснюється підготовка висококваліфікованих медиків нового покоління за різними спеціальностями із залученням до навчального процесу провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців медицини.

Університет має ліцензію на підготовку 300 майбутніх медиків щорічно. Така кількість студентів на курсі є оптимальною для забезпечення високої якості освіти. Студенти навчаються маленькими групами по 10-12 осіб. Підготовка спеціалістів медичної галузі в Україні нині чітко регламентована, перелік курсів – стандартний для всіх закладів вищої освіти. Найкращі фахівці Університету забезпечують викладання фундаментальних дисциплін, а для практичної підготовки запрошуються лікарі з провідних українських та закордонних клінік.

Партнерами Університету є Національна академія медичних наук України, Українська військово-медична академія, Міністерство охорони здоров'я України, Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України, Національний науково-дослідний центр «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» та інші.

Унікальною базою практики для майбутніх фахівців є власна Університетська клініка, де відбувається навчання студентів за стандартами вищої освіти, проводяться науково-дослідні роботи, розробки, апробації та впровадження нових медичних технологій у процесі надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Університетська клініка надає послуги медичної допомоги студентам, працівникам Університету та населенню на рівні провідних університетських медичних закладів світу. Для цього її матеріально-технічне оснащення постійно покращується.

Наразі ННЦ "Інститут біології та медицини" пропонує такі освітні програми для здобуття:

ОС "Бакалавр" – за спеціальністю:

ОС "Магістр" (на основі повної загальної середньої освіти) – за спеціальністю:

* Д - денна форма навчання
 

Обирайте якісну медичну освіту в КНУ!


Вступ громадян України відбувається на підставі ЗНО.

Вступ іноземних громадян відбувається на підставі вступних іспитів (детальна інформація).


Контактна інформація:

Адміністрація інституту

Адреса: 03127, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2,
Навчально-науковий центр "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тел.: +38 (044) 521-35-98
Факс: +38 (044) 521-35-98

E-mail: decanat_bf@univ.kiev.ua
Web: biology.univ.kiev.ua

Офіційна сторінка ННЦ "Інститут біології та медицини" у соціальній мережі Facebook
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2022