Укази Президента України


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 413/2008
Про склад Наглядової ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Затвердити склад Наглядової ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка (додається).

Президент України Віктор ЮЩЕНКО
5 травня 2008 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 5 травня 2008 року № 413/2008

СКЛАД
Наглядової ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЛИТВИН Володимир Михайлович - віце-президент Національної академії наук України, народний депутат України, голова Наглядової ради (за згодою)
БОГАТИРЬОВА Раїса Василівна - Секретар Ради національної безпеки і оборони України
БУБКА Сергій Назарович - президент Національного олімпійського комітету України (за згодою)
ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович - академік-секретар Відділення економіки Національної академії наук України (за згодою)
ДЗЮБА Іван Михайлович - академік Національної академії наук України (за згодою)
ЗЛЕНКО Анатолій Максимович - Надзвичайний і Повноважний Посол
КНИШОВ Геннадій Васильович - директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Академії медичних наук України (за згодою)
КРАВЧУК Леонід Макарович - Президент України у 1991-1994 роках (за згодою)
КРЕМЕНЬ Василь Григорович - президент Академії педагогічних наук України (за згодою)
КУЧМА Леонід Данилович - Президент України у 1994-2004 роках (за згодою)
ОЛІЙНИК Борис Ілліч - голова правління Українського фонду культури (за згодою)
ПОРОШЕНКО Петро Олексійович - Голова Ради Національного банку України (за згодою)
СМОЛІЙ Валерій Андрійович - директор Інституту історії України Національної академії наук України (за згодою)
ТАЦІЙ Василь Якович - президент Академії правових наук України (за згодою)
ЮХНОВСЬКИЙ Ігор Рафаїлович - виконуючий обов'язки Голови Українського інституту національної пам'яті.

Глава Секретаріату Президента України В.БАЛОГА

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 412/2008
Про заходи щодо підвищення статусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ураховуючи винятково важливу роль Київського національного університету імені Тараса Шевченка у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, науковців, формуванні національної еліти, розвиткові духовності Українського народу, розбудові української держави, його міжнародне визнання, виходячи з необхідності переведення його діяльності на якісно новий, сучасний рівень, з метою підвищення статусу цього вищого навчального закладу та з нагоди відзначення у 2009 році 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити реалізацію в установленому порядку комплексу заходів щодо перетворення Київського національного університету імені Тараса Шевченка у Київський національний дослідницький університет імені Тараса Шевченка (далі - Університет) - головний навчально-науковий центр України з підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації, в тому числі щодо надання Університету прав:

затверджувати індивідуальні умови прийому для відбору талановитої молоді, а також установлювати плани прийому за напрямами підготовки, за спеціальностями у межах державного замовлення та ліцензованого обсягу підготовки фахівців в Університеті;

визначати самостійно нормативи чисельності студентів, слухачів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів кандидата та доктора наук на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника Університету в межах фонду оплати праці, встановивши для Університету співвідношення «викладач - студент» один до п'яти;

видавати диплом про вищу освіту власного зразка;

приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів та вчених звань;

2) вирішити питання щодо збільшення на 30 відсотків установлених розмірів заробітної плати працівникам Університету та підвищення на 20 відсотків розмірів стипендій студентам, аспірантам і докторантам Університету, фінансування щорічного стажування 200 науково-педагогічних і наукових працівників та 1 тисячі студентів і аспірантів Університету у провідних закордонних навчально-наукових центрах, фінансування наукових досліджень в обсязі не менше 25 відсотків загального обсягу бюджетного фінансування Університету, передбачати у законопроекті про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» і проектах закону про Державний бюджет України на 2009 та наступні роки видатки у необхідних обсягах для зазначених цілей;

3) розробити та затвердити у двомісячний строк державну програму комплексного розвитку Університету на 2008-2012 роки, передбачивши, зокрема, заходи щодо:

придбання сучасного навчально-наукового обладнання, реконструкції навчальних корпусів Університету, Ботанічного саду імені академіка О. Фоміна, спортивного комплексу та стадіону, міжкорпусних інженерних мереж та доріг, спорудження Палацу студентів, визначивши при цьому порядок та терміни виконання робіт;

реконструкції в установленому порядку протягом 2008-2009 років Головного («Червоного») навчального корпусу Університету;

будівництва жилого будинку на 200 квартир для молодих співробітників Університету (до 2010 року) та гуртожитків для студентів не менш як на 2 тисячі місць;

реконструкції Канівського природного заповідника (Черкаська область) у рамках облаштування Шевченківських місць;

4) затвердити новий персональний склад Організаційного комітету з підготовки та відзначення 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка на чолі з Прем'єр-міністром України, переглянути план заходів з підготовки та відзначення 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо проведення святкування 175-річчя Університету на загальнодержавному рівні;

5) розробити та внести у тримісячний строк на розгляд Верховної Ради України законопроект про Київський національний дослідницький університет імені Тараса Шевченка.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим забезпечити виконання протягом 2008-2009 років комплексу берегоукріплювальних робіт на території оздоровчо-спортивного комплексу Університету в селі Берегове Бахчисарайського району, облаштування бази навчально-виробничої практики Університету.

3. Київській міській державній адміністрації забезпечити протягом 2008-2009 років будівництво підземних переходів біля будинку №60 по вулиці Володимирській та будинку №90 по вулиці Васильківській, благоустрій територій Університету у Голосіївському районі, реконструкцію студентської поліклініки і санаторію-профілакторію Університету.

4. Київській, Закарпатській, Черкаській обласним державним адміністраціям забезпечити реконструкцію та облаштування баз навчально-виробничої практики Університету.

5. На часткову зміну Указу Президента України від 14 січня 2000 року №64 «Про Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка» (зі змінами, внесеними Указом від 4 березня 2003 року №194) установити, що Президентом України затверджуються склад Наглядової ради Університету, а також за поданням голови Наглядової ради Університету - Положення про Наглядову раду.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО
5 травня 2008 року


Указ Президента України Л.Кучми від 25 листопада 1999 року
Про Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Враховуючи виняткову роль Київського національного університету імені Тараса Шевченка в підготовці висококваліфікованих спеціалістів, його непересічне значення як провідного вищого навчального закладу України, що є унікальним надбанням національної освіти, науки і культури, а також виходячи з необхідності збереження і розвитку сформованих у ньому авторитетних наукових шкіл та залучення до науково-педагогічної роботи у вищому навчальному закладі найбільш здібних і перспективних молодих вчених,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установити, що Київський університет імені Тараса Шевченка є національним університетом зі статусом самоврядного (автономного) державного вищого навчального закладу і в подальшому іменується - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (далі - Університет), здійснює свою діяльність відповідно до власного Статуту, що затверджується Указом Президента України.

Ректор Університету призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за поданням Вченої ради Університету і прирівнюється за статусом до міністра України.

2. Визначити, що:

майно, яке передано Університету в оперативне управління, належить йому на праві повного господарського відання, використовується самостійно, в тому числі для ведення господарської діяльності, надання його в оренду та в користування без права викупу;

виділені Університету земельні ділянки знаходяться в його безстроковому і безоплатному користуванні. Університет має право надавати їх у тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди.

3. Враховуючи потреби Університету в розширенні навчальної та технічної баз, рекомендувати органам місцевого самоврядування не допускати вилучення земельних ділянок для державних і громадських потреб із земель, наданих йому в користування.

4. Кабінету Міністрів України передбачити під час розроблення проекту закону про Державний бюджет України фінансування і матеріально-технічне забезпечення Університету окремим рядком за індивідуальними нормативами, збільшення вдвічі оплати праці працівників Університету, можливість забезпечення навчального процесу та наукових досліджень новітніми засобами навчання та обладнання.

5. Кабінету Міністрів України в місячний строк:

розробити і винести до Верховної Ради України пропозиції щодо віднесення видатків на фінансування Університету до захищених статей бюджету, а також щодо звільнення Університету і його структурних підрозділів (з правом та без права юридичної особи) від сплати:

а) податків та інших обов'язкових платежів до бюджету за підсумками здійснення господарської та комерційної діяльності за умови направлення доходів від цієї діяльності на розвиток науково-навчальної роботи, зміцнення матеріально-технічної і соціальної бази;

б) митних платежів та податку на додану вартість, які справляються при ввезенні на територію України матеріалів, обладнання, устаткування тощо, які необхідні Університету для здійснення його статутної діяльності;

привести свої рішення у відповідність з цим Указом.

6. Ректору Університету подати в місячний строк на затвердження Статут Університету.

7. Вважати Указ Президента України від 21 квітня 1994 року № 176 "Про Київський університет імені Тараса Шевченка" таким, що втратив чинність.

Президент України Л.Кучма
м. Київ
25 листопада 1999 року

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2016

Карта Києва з пошуком