Сертифікати про акредитацію

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Напрям (спеціальність):

Геодезія, картографія та землевпорядкування. Геодезія та землеустрій

Державне управління

Гуманітарні науки (археологія, архівознавство, етнологія, історія, реоігієзнавство, філософія)

Гуманітарні науки (літературна творчість, мова і література, переклад, українська мова і література, філологія, фольклор)

Економіка і підприємництво

Журналістика (Журналістика та інформація)

Комп'ютерні науки. Інформатика та обчислювальна техніка

Менеджмент. Менеджмент і адміністрування

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

Міжнародні відносини

Педагогічна освіта

Право

Природничі науки (біологія, біофізика, біохімія, ботаніка, вірусологія, генетика)

Природничі науки (географія, геологія, геофізика, геохімія, гідрогеологія, гідрологія, гідрометеорологія). Гідрометеорологія. Географія

Природничі науки (економічна та соціальна географія, зоологія, мікробіологія, фізіологія, хімія)

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

Системні науки та кібернетика

Соціологія. Соціальне забезпечення. Соціально-політичні науки

Специфічні категорії

Сфера обслуговування. Туризм

Фізика

Фізико-математичні науки

Висновки експертних комісій:

Експертний висновок по первинній акредитації спеціальності "Консолідована інформація" 8.18010015, кафедра технологій управління факультет інформаційних технологій

Висновок експертної комісії про можливість акредитації підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030506 "Прикладна статистика"

Висновок експертної комісії за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи щодо підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010013 "Управління проектами"

Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього ступеню "Магістр" спеціальності 8.18010006 "Зовнішня політика"

Висновок експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.040205 "Статистика"

Висновки експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030205 "Країнознавство"

Експертні висновки первинної акредитаційної експертизи підготовки фахівців напряму 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.07010602 "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів" напрямку підготовки 070106 "Автомобільний транспорт" у Коледжі геологорозвідувальних технологій

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.04010602 "Прикладна екологія" напряму підготовки 040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" у Коледжі геологорозвідувальних технологій

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.04010301 "Пошук та розвідка геологічними методами" напряму підготовки 040103 "Геологія" у Коледжі геологорозвідувальних технологій

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05050216 "Експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання" напряму підготовки 050502 "Інженерна механіка" у Коледжі геологорозвідувальних технологій

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.04010302 "Пошук та розвідка геофізичними методами" напряму підготовки 040103 "Геологія" у Коледжі геологорозвідувальних технологій

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.04010303 "Пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами" напряму підготовки 040103 "Геологія" у Коледжі геологорозвідувальних технологій

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.02010501 "Діловодство" напряму підготовки 020105 "Документознавство та інформаційна діяльність" у Коледжі геологорозвідувальних технологій

Експертні висновки акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05030106 "Буріння свердловин" напряму підготовки 050301 "Гірництво" у Коледжі геологорозвідувальних технологій


Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2018