Новини

 

Висновки експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи освітньої-наукової програми «Зарубіжна література та англійська мова: теорія та методика навчання»

14.06.2019

 

 

Відповідно до підпункту 20 пункту другого розділу ХV «Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про акредитацію закладів вищої освіти і спеціальностей у закладах вищої освіти та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», було проведено первинну акредитаційну експертизу освітньої-наукової програми «Зарубіжна література та англійська мова: теорія та методика навчання» за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) за другим (магістерським рівнем у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 

Експертна комісія, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 10 червня 2019 року №819-л.

 

Із результатами акредитаційної експертизи можна ознайомитися за покликанням:

https://cutt.ly/4owPZ5

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2019