Новини

 

Засідання Вченої ради

03.03.2010
1 лютого 2010 р. відбулося засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СЛУХАЛИ: рекомендація кандидатур на здобуття премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за кращі наукові роботи.


УХВАЛИЛИ: за результатами відкритого голосування (за - 69 , проти – немає, утримались - немає) присудити премію імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

- ВИКЛАДАЧАМ ТА НАУКОВИМ СПІВРОБІТНИКАМ (2 премії)
За підручники та навчальні посібники


Математична логіка та теорія алгоритмів: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 528 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18 від 29.11.07 р.).
Нікітченку Миколі Степановичу – доктору фізико-математичних наук, професору, завідувачу кафедри теорії та технології програмування факультету кібернетики;
Шкільняку Степану Степановичу – кандидату фізико-математичних наук, доценту, доценту кафедри теорії та технології програмування факультету кібернетики.


Текстознавство: підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 527 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г786 від 03.04.08р.).
Серажим Катерині Степанівні – доктору філологічних наук, професору, професору кафедри видавничої справи та редагування.


- ВИКЛАДАЧАМ ТА НАУКОВИМ СПІВРОБІТНИКАМ (2 премії)
За наукові праці, монографії

Літературознавча енциклопедія (у 2-х томах).
1. Літературознавча енциклопедія: У двох томах. Т. 1. – К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 608 с. (Енциклопедія ерудита).
2. Літературознавча енциклопедія: У двох томах. Т. 2. – К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 624 с. (Енциклопедія ерудита).
Коваліву Юрію Івановичу – доктору філологічних наук, професору, професору кафедри новітньої української літератури інституту філології.
Інформаційні трансформерні технології в робототехніці
(цикл наукових праць 70, з них: монографія – 1, методичні рекомендації – 1, статті – 25, патенти Російської Федерації – 31, патенти України – 7, авторські свідоцтва – 5).
Монографія:
1. Осадчий Є.О. Трансформерні технології побудови машин і механізмів: Монографія. – К.: Наук. світ, 2004 – 167 с.
Методичні рекомендації:
1. Фіщенко В.Я., Осадчий Є.О., Попов А.О., Анісімов А.В. та ін. Використання апарату “Екзоскелетон” при лікуванні хворих з ураженням хребта і великих суглобів (методичні рекомендації). – Київ, 2009. – 24 с.
Анісімову Анатолію Васильовичу – доктору фізико-математичних наук, професору, Заслуженому діячу науки і техніки України, члену-кореспонденту НАН України, декану факультету кібернетики;
Осадчому Євгену Олександровичу – кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику, кращому винахіднику НАН України, завідувачу НДЛ “Високопродуктивних систем обробки інформації” факультету кібернетики.

- МОЛОДИМ ВЧЕНИМ (2 премії)

Історія Київського університету у 1920-1930-ті рр. (цикл наукових праць: 14 статей).
Ляпіній Олені Валеріївні – кандидату історичних наук, доценту кафедри історії Росії історичного факультету.


Фізіологія зимостійкості видів роду Magnolia L. в умовах інтродукції у Лісостепу та Поліссі України (цикл наукових праць 11, з них: монографії у співавторстві – 2, каталоги у співавторстві – 2, статті – 7).
Палагечі Роману Миколайовичу – кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику, заступнику директора з наукової роботи Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна.

- АСПІРАНТАМ (1 премія)

Фазове розшарування в невпорядкованих металевих системах (цикл наукових праць 11, з них: статті – 6, тези – 5).
Яришу Віталію Володимировичу – аспіранту 3-го року навчання фізичного факультету.

- СТУДЕНТАМ (1 премія)

Нові підходи дизайну поліоксомолібдатних координаційних полімерів за участю біфункціональних азольних лігандів (цикл наукових праць 4, з них: статті – 2, тези – 2).
Лукашук Ліліані Володимирівні – студентці магістратури 1-го року навчання кафедри неорганічної хімії хімічного факультету

Підстава: рішення Постійної комісії Вченої ради з організації наукової роботи.

Голова постійної комісії Вченої ради
з організації наукової роботи Ф.Г. Гаращенко
Голова Вченої ради Л.В. ГуберськийСекретар Вченої ради С.І. ДяченкоПрес-центр
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2022