Новини

 

Святкове засідання Вченої ради

19.10.2009
Інформація про роботу Вченої ради
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
від 15 жовтня 2009 року
15 жовтня 2009 року відбулось засідання Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на якому була заслухана інформація ректора Л.В. Губерського про роботу Вченої ради у 2008-2009 навчальному році, та затверджений план роботи Вченої ради на наступний 2009-2010 навчальний рік; з підсумками прийому до докторантури, аспірантури, ад′юнктури у 2009 році виступив проректор з наукової роботи
В.І. Григорук; про доцільність внесення до Державного реєстру наукових об′єктів, які становлять національне надбання колекцій топічних і субтропічних рослин Ботанічного саду, виступив директор Ботанічного саду ім. академіка О.В. Фоміна В.В. Капустян, вирішені й інші питання порядку денного.
Засідання Вченої ради ректор Л.В. Губерський розпочав з нагород та привітань.
Відзнаку Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка III ступеня отримав віце-канцлер, фінансовий директор університету-партнера м. Констанц (Німеччина), голова фонду «Довкілля і помешкання» Гельмут Генгстлер, який протягом десяти останніх років активно сприяв розширенню обмінів науковцями і студентами, наданню восьми щорічних стипендій студентам і аспірантам нашого університету для місячної роботи в бібліотеці університету м. Констанц. Завдяки цим можливостям у нашому університеті були підготовлені і успішно захищені десятки магістерських робіт і кандидатських дисертацій у галузі історії, соціології, філології, економіки, міжнародних відносин, які спиралися на переважно німецькомовні джерела та дослідження, опрацьовані у бібліотеці м. Констанц. Гельмут Генгстлер був ініціатором співпраці між біологами наших університетів та співорганізатором симпозіуму вчених-кібернетиків.
Цієї почесної нагороди був удостоєний доктор історичних наук, професор історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри історії Росії В′ячеслав Михайлович Мордвінцев, у зв′язку з 60-річчям.
Леонід Васильович привітав із присвоєнням кваліфікації доктора економічних наук зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» і вручив диплом доктора економічних наук Надії Олександрівні Гурі. Почесною грамотою Міністерства культури і туризму України, грамотами Державної служби туризму і курортів та Наукового центру розвитку туризму нагороджені науково-педагогічні працівники географічного факультету: Мезенцев Костянтин Володимирович, Кіптенко Вікторія Костянтинівна, Винниченко Ігор Іванович.
Ректор університету привітав нагороджених і побажав здоров′я, натхнення та творчих успіхів.
Леонід Васильович Губерський підсумував і дав оцінку роботі Вченої ради за минулий навчальний рік, висунув ряд пропозицій щодо плану роботи на наступний рік. Зокрема, зосередив увагу на шляхах поліпшення викладання іноземних мов в університеті та наголосив на важливості співпраці університету з Національною академією наук України.
О 15.00 розпочалась урочиста церемонія вручення відзнаки «Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка». Десяти видатним вітчизняним і зарубіжним ученим, які отримали світове визнання у різних галузях наук, ректор вручив дипломи і відзнаки Почесного доктора. Звання «Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка» удостоєні:
Костюк Платон Григорович¬ – всесвітньо відомий вчений у галузі фізіології і біофізики, організатор науки, педагог, громадський діяч. Академік Національної академії наук України та Академії медичних наук України, академік РАН, Європейської Академії, АН Чехословаччини, Угорської АН, член Німецької академії Природознавства «Леопольдіна». Заслужений діяч науки і техніки України, Герой Соціалістичної Праці, Герой України, лауреат Державних премій України в галузі науки і техніки, Державної премії СРСР в галузі науки і техніки. Директор Інституту фізіології імені О.О. Богомольця, керівник Міжнародного центру молекулярної фізіології, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Олійник Борис Ілліч – знакова постать України кінця ХХ – початку ХХI століть, видатний український поет, публіцист, громадський діяч, академік Національної академії наук України, Герой України. Борис Олійник – лауреат Державної премії СРСР, Державної премії УРСР імені Тараса Шевченка, міжнародних премій ім. Григорія Сковороди та «Дружба», Югославської премії «Рицарське перо».
Борис Олійник – воістину національний художник й академік поетичної думки – належить до найавторитетніших українських митців другої половини ХХ століття, який своїми духовними, інтелектуальними струменями суттєво увиразнює гуманістичні джерела нинішньої доби.
Походенко Віталій Дмитрович – відомий вчений у галузі фізичної та органічної хімії, віце-президент Національної академії наук України, директор Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського, член Російської академії наук, Почесний академік Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, премії Ради Міністрів СРСР, премій імені Л.В. Писаржевського АН УРСР імені О.І. Бродського НАН України. В.Д. Походенко протягом багатьох років входить до складу Комітету з присудження Державних премій України у галузі науки і техніки, працює в складі різних колегій та комісій урядових органів. Очолює та працює в ряді Наукових рад з наукових проблем. Наукові праці В.Д. Походенка відомі в Україні та за її межами, зробили вагомий внесок в розвиток різних напрямків сучасної хімії.
Згуровський Михайло Захарович – відомий вчений у галузі системного аналізу та інформатики, організатор освіти і науки, доктор технічних наук, академік Національної академії наук України і Академії педагогічних наук України, академік РАН, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1990, 1999, 2005). З 1992 року – ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», директор Інституту прикладного системного аналізу НАН України і Міністерства освіти України. Член багатьох українських та зарубіжних наукових товариств.
Жулинський Микола Григорович – літературознавець, критик, академік Національної академії наук України, лауреат Державної премії України ім. Т.Г. Шевченка, директор Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України, голова Національної ради з питань культури і духовності при Президенті України, радник Президента України, член Спілки письменників України, лауреат Державних премій, доктор філологічних наук, завідувач відділу української літератури ХХ ст. М.Г. Жулинський – голова Комітету з присудження Національної премії імені Тараса Шевченка – найбільш престижної творчої відзнаки в галузі літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики.
Наумовець Антон Григорович – вчений у галузі фізичної електроніки і фізики поверхні, академік Національної академії наук України, віце-президент НАН України, віце-президент Українського вакуумного товариства, член секції «Наука про поверхні» Міжнародного союзу з фізики і техніки вакууму.
А. Г. Наумовець – Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії СРСР і Державної премії України у галузі науки і техніки. З 1981 p. очолює вiддiл фiзичної електроніки Інституту фізики НАН України. В останні роки очолюваний ним відділ веде активні розробки електронних емітерів на основі острівцевих металічних плівок з керованою структурою.
Геєць Валерій Михайлович – видатний вчений у галузі макроекономіки, економіко-математичного моделювання та прогнозування економічного розвитку, доктор економічних наук, професор, академік НАН України, лауреат Державної премії у галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент НАН України, директор Інституту економіки і прогнозування НАН України. Геєць Валерій Михайлович – відомий в Україні та за її межами вчений-економіст, який вніс вагомий внесок в розвиток економічної науки та практики державного регулювання економіки, розбудову вітчизняної економічної освіти та вдосконалення системи атестації наукових кадрів. В.М. Геєць – автор майже 200 наукових праць, серед яких 20 монографій. З 2001 року – член Президії Науково-методичної комісії з економіки та управління класичних університетів Науково-методичної ради МОН України.
Попович Мирослав Володимирович – відомий учений-філософ і громадський діяч, доктор філософських наук, академік Національної академії наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, головний редактор наукового журналу «Філософська думка», член редколегій часописів «Вища школа», «Людина і політика» та інших, учасник багатьох всеукраїнських і міжнародних форумів, «круглих столів», конференцій, президент Філософського товариства України, президент Товариства «Україна-Франція», член Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки. Заслужено вважається моральним авторитетом нації.
Козловський Хенрік – відомий вчений у галузі біонеорганічної та біомедичної хімії, професор, проректор з наукової роботи Вроцлавського університету, організатор ряду європейських наукових шкіл, в яких науково-педагогічні працівники Київського національного університету імені Тараса Шевченка постійно беруть активну участь, рецензент провідних спеціалізованих журналів. Хенрік Козловський сприяє виконанню спільних науково-дослідних робіт і укріпленню матеріальної бази кафедри неорганічної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За його ініціативою та допомогою співробітники кафедри та аспіранти протягом чотирнадцяти років працювали в лабораторіях Вроцлавського університету, мали змогу активно користуватись сучасним обладнанням та приладами, отримували гранти на проведення досліджень від польських фондів сприяння науці та фонду журналу Royal Societi Dalton Transactions за спільні публікації.
Шандор Макай – професор Західно-Угорського університету, голова методичної комісії з менеджменту, агротехніки, культивації технічних рослин Академії наук Угорщини, член кваліфікаційної спеціалізованої вченої ради Інституту рослинництва, лікарських і ароматичних культур, член редколегії наукових видань АН Угорщини. Шандор Макай приділяє багато уваги подальшому вдосконаленню університетської освіти, вихованню молоді, розширенню й зміцненню зв΄язків університету з науково-дослідними установами НАН України, НАН Білорусії. Бере участь у виконанні наукових робіт по міжнародним грантам.
За участю професора Шандора Макая виконуються спільні з біологічним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка міжнародні науково-дослідні проекти 2005 – 2011 рр. Шандор Макай є координатором двох європейських міжнародних наукових проектів за участю 6 країн.
Ректор Л.В. Губерський привітав Почесних докторів університету, подякував за вагомий особистий вклад у розвиток науково-технічних знань, розробку і впровадження сучасних технологій і новітніх наукових концепцій та висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю Почесних докторів зі студентами і науковцями Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Після вручення відзнаки «Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка» Вчена рада продовжила свою роботу.
Про внесення колекції тропічних і субтропічних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна до Державного реєстру наукових об′єктів, що становлять національне надбання України виступив директор Ботанічного саду В.В. Капустян. Василь Васильович, зокрема наголосив що колекція формувалась упродовж 170 років і на сьогодні налічує понад 4000 видів, що ставить її в розряд найчисельнішої в Україні та Східній Європі. Особливо цінними в колекції є унікальні за віком та розміром рослини: пальма Лівістона південна та саговик Енцефаляртос колючий, вік яких понад 200 років; Фінік канарський, Юбея чілійська, Енцефаляртос опушений, яким понад 150 років та багато інших. До найчисельніших в Україні належать дві еколого-морфологічні групи рослин: сукуленти, яких в колекції понад 2500 видів і водні рослини, що налічують понад 500 видів, різновидів та сортів.
Близько 1000 видів належать до ендемічних, рідкісних та зникаючих в місцях природного зростання.
Численний колекційний фонд тропічних і субтропічних рослин Ботанічного саду є базою науково-дослідної та навчально-просвітницької діяльності, а також осередком збереження рослинного різноманіття світової флори.
Члени Вченої ради одноголосно підтримали пропозицію дирекції Ботанічного саду звернутися до Міністерства освіти і науки України з проханням порушити клопотання перед Кабінетом Міністрів України про внесення колекції тропічних і субтропічних рослин Ботанічного саду імені акад. О.В.Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання України.
Проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка В.І. Григорук доповів про підсумки прийому до докторантури, аспірантури, ад′юнктури у 2009 році і зазначив, що державний план прийому до докторантури, аспірантури, ад′юнктури виконано. Однак у зв’язку з недостатньо чіткою організацією роботи по прийому до аспірантури на деяких факультетах мав місце низький конкурс серед вступників до аспірантури.
Вчена рада університету ухвалила деканам/директорам вказаних факультетів/інститутів проаналізувати причини низького конкурсу серед вступників до аспірантури і виконати необхідну організаційно-методичну роботу для забезпечення належного конкурсу в наступному навчальному році.
Голова Постійної правничої комісії Вченої ради Н.С. Кузнєцова зосередила увагу членів Вченої ради на функціях і повноваженнях Постійної комісії Вченої ради відповідно до профілю її діяльності і запропонувала головам відповідних Постійних комісій підготувати проекти Положень про кожну Постійну комісію з подальшим затвердженням їх на черговому засіданні Вченої ради.
Вчена рада підтримала подання декана і рішення вченої ради фізичного факультету про призначення персональних стипендій за рахунок коштів ДП НАЕК «Енергоатом» студентам фізичного факультету, які навчаються за спеціальністю «Фізика ядра і елементарних частинок». Стипендіатами ДП НАЕК «Енергоатом» в першому семестрі 2009-2010 року стали студенти першого року навчання в магістратурі Мельник Ганна Михайлівна і Чепурко Андрій Вікторович.

Вчений секретар Вченої ради С.І. Дяченко


Прес-Центр
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2022