Новини

 

Університетські музеї отримали офіційний статус

09.09.2009
Сьогодні в університеті є ціла низка музеїв різних профілів, кожен з яких має свою цікаву історію заснування і розвитку, тісно пов’язану з діяльністю наукових шкіл та видатних діячів науки нашого університету. До музеїв історичного профілю належать: Музей історії університету, Археологічний музей, Етнографічний музей; до природничого – Ботанічний сад імені академіка О.В.Фоміна, Музей історії ботанічного саду, Ботанічний музей, Геологічний музей, Зоологічний, Музей природи Канівського природного заповідника, а серед галузевих – Музей історії астрономічної обсерваторії і Лінгвістичний музей. Але більшість з них можна назвати комплексними, що поєднують в собі ознаки різних профілів. Майже всі музеї мають меморіальні розділи, або куточки присвячені видатним викладачам і науковцям. Музейний предмет в університеті використовується не лише як засіб ілюстрування, а і як джерело знань, об’єкт досліджень, що формує у студентів спостережливість, навички творчого пошуку. Наші музеї є також збирачами та дослідниками історії національної науки і техніки, забезпечують вони й збереження, атрибуцію і державний облік Музейного фонду України. А їхню функцію у вихованні світогляду студентства і молодих науковців важко переоцінити.
З приємністю повідомляємо, що у червні цього року три наші музеї – Археологічний, Астрономічний та Зоологічний - пройшли обстеження комісії у складі представників Головного управління освіти і науки Київської державної адміністрації м.Києва та міського Центру дитячо-юнацького туризму. Згодом вказані музеї отримали «Акти» і «Свідоцтва про реєстрацію», що надає їм статус музеїв при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки.
Отже процес виходу з тіні наших музеїв успішно розпочався. Найближчим часом його пройдуть й інші музеї університету, бо робота по реєстрації, перереєстрації та взяття на облік у відповідності до Закону України «Про музеї та музейну справу» активно проводиться усіма нашими музеями. Державна реєстрація передбачає і державне забезпечення роботи наших музеїв.
Останнім часом збільшилась увага до музеїв в усьому світі як до центрів освіти і збереження історичної пам'яті, адже музей використовує всі канали формування суспільної свідомості. Триєдина функція музею – збереження, дослідження і презентація музейного предмету – робить музеї однією з головних ланок збереження культурно-історичної спадщини. Провідну роль у розвитку сучасної культури відіграє наука. А історія формування музею, його призначення, напрямки діяльності свідчать про тісний зв'язок загальної концепції музею з культурною парадигмою епохи, отже музей завжди буде віддзеркалювати не лише розвиток культури, а й науки. І музеї Київського університету, визнані зберігачі і дослідники наукових та культурних традицій нашого народу, мусять займати у цьому процесі провідне місце, гідне одного з найповажніших класичних вищих навчальних закладів України.

Любов Самойленко,
кафедра археології та музеєзнавства,
завідувач Археологічного музею
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.Прес-центр
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2022