Новини

 

Еразмус+ про зміни в журналістській освіті

25.11.2019

Науковці Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 14 європейських університетів продовжують напрацювання концептуальної бази змін, що відбуватимуться у журналістській освіті в українських вишах. Йдеться про черговий етап виконання проекту Європейського союзу Erasmus+ KA2 DESTIN. Цього разу Міжнародна наукова конференція, семінари, тренінги, робочі наради відбувалися у виші-партнері DESTIN – Університеті імені Адама Міцкевича в Познані, на факультеті політичних наук та журналістики.

Польські колеги, покликаючись на філософію Зигмунта Баумана, запропонували гасло дискусійної теми: «До нових стандартів журналістської освіти у плинні часу». Викладачі та журналісти з України, Польщі, Великої Британії, Ірландії, Нідерландів у межах проекту Європейського союзу Erasmus+ KA2 DESTIN обговорювали суперечливі етичні й екзистенційні проблеми поліпшення університетської освіти загалом та один із етапів трансформації й удосконалення журналістської освіти в Україні, що наближуватиме її до стандартів ЄС.

А під час Міжнародної наукової конференції «Майбутнє та ідентичність журналістики – горизонти, перспективи, виклики», яка відбулася у межах проекту Erasmus+ KA2 DESTIN продовжувалося ознайомлення з новими концептами медіадосліджень. Науковці Київського національного університету імені Тараса Шевченка взяли участь у пленарній частині та тематичних круглих столах, що дозволило охопити широкий спектр досліджень у сфері журналістської освіти, медіа та комунікаційних студій. Зокрема, йшлося про журналістику в час цифровізації, переосмислення її завдань у глобальному та регіональному контекстах, а також про дилеми та виклики для журналістської освіти. Відбувся обмін досвідом щодо навчальних планів із журналістики, соціальних комунікацій та медіастудій, викладання практичних дисциплін теле - , радіожурналістики і нових медіа.

Зокрема, заступник директора Інституту журналістики Євген Цимбаленко окреслив у своїй доповіді актуальні проблеми «Дотримання корпоративної етики в навчальному процесі». Доцент Інституту журналістики Богдана Носова представила дослідження щодо інтелектуальної свободи, цінності знань у доповіді «Зміни у журналістиці та журналістській освіті в цифрову добу». Вона також модерувала засідання круглого столу «Журналістика в час цифровізації».

Асистент Інституту журналістики Юрій Гаврилець поділився новими можливостями аналітичного прогнозування у дослідженні «Переваги уміння працювати з відкритими даними в сучасній журналістиці». А доцент Інституту журналістики Юлія Нестеряк та заступник директора Центру комунікацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Литвиненко виступили на конференції як автори спільного дослідницького проекту – «Майбутнє журналістської освіти: загальні знання чи вузькопрофільна підготовка?».

У здійсненні згаданого міжнародного проекту є ще одна корисна особливість – комунікація, що поліпшує фахову обізнаність. Як вважає американський журналіст Дерек Томпсон «суперобізнаність – це новий культурний капітал». Тому цікавою була розмова щодо менеджменту журналістської освіти з професором Тадеушем Валясом – проректором із кадрової політики та фінансового управління Університету імені Адама Міцкевича в Познані й колишнім деканом факультету політичних наук та журналістики цього навчального закладу.

Також у ході візиту учасники проекту послухали студентське обговорення теми: «Кого мають готувати сучасні журналістські виші: журналістів чи медіапрацівників?». Воно відбулося у форматі оксфордських дебатів – ефективної інтерактивної освітньої методики, яка сприяє відпрацюванню навичок командної роботи, опрацювання великих обсягів інформації, розвиває швидкість реакції та переконливість агрументації під час дискусії. Зустрілися зі студентами – редакторами низки університетських засобів масової інформації та координаторами напряму стажування й працевлаштування студентів-журналістів.

Нагадаємо, що попередні тематичні зустрічі за проектом Європейського союзу Erasmus+ KA2 DESTIN відбулися в британському Університеті Бат Спа, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та Університеті Ліннея у Швеції.

 

Проект DESTIN – це Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism або «Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність і професіоналізм», що виконується за підтримки програми Європейського союзу Еразмус+ за напрямом КА2 – зміцнення потенціалу вищої освіти.

Детальніше про проект за посиланнями:

https://destin.knu.ua/

http://www.destin-project.info/language/uk/

 

За матеріалами Інституту журналістики

Центр комунікацій

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2023