21 червня 2010 року на засіданні Вченої ради університету з інформацією щодо результатів роботи у 2009 році співробітників КНУ в напрямах, які підвищують міжнародне визнання, виступив проректор з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор Григорук Валерій Іванович.

Сьогодні світове співтовариство дуже динамічно розвивається, темпи настільки високі, що вірно обравши пріоритети та визначивши стратегію розвитку, можливо стрімко вийти вперед, стати визнаним лідером.

Але, якщо пріоритети визначені не вірно, то з лідерів є шанси перетворитися у непомітного середняка. Ми розуміємо, що міжнародна конкуренція – вирішальний стимул у нашій модернізації та вдосконаленні.Наукові публікації
 1. Частка статей, що друкуються за межами України; у МДУ – 21,3 %, у Львівському національному університеті імені Івана Франка – 19,1%, у НТУУ КПІ –16 %, у КНУ імені Тараса Шевченка – 14,8 %. Отже, закордонна наукова спільнота недостатньо ознайомлена із розвитком наукових досліджень в КНУ.

  Разом з тим, за якістю публікацій (дані з науково-метричної бази Scoups) КНУ має найвищий в Україні індекс Гірша (h – індекс) – 44.

  Шестеро співробітників КНУ входять в сотню найбільш цитованих вчених України (з КПІ – 2 особи, з Одеського і Черкаського університетів – по 1–й особі).

 2. Всього 3 підрозділи університету (фізичний факультет – 193 статті, хімічний – 149, статей, радіофізичний – 79 статей) опублікували 60 % всіх статей співробітників університету, які вийшли в закордонній науковій періодиці. До лідерів намагаються наблизитись біологи (47 статей), філологи (39 статей), математики (36 статей), всі інші факультети і інститути складають 25 % від загальної кількості публікацій у закордонних виданнях.

 3. В середньому одним науково-педагогічним і науковим працівником університету у 2009 році опубліковано за кордоном 0,2 статі або одна стаття за 5 років. Коментарі очевидні. Можливо, відповідний пункт потрібно внести до контракту?

Міжнародні гранти
 1. У 2009 році виконано робіт за міжнародними грантами на суму понад 8,6 млн. грн. Знову ж, в середньому на одного співробітника –2,7 тис. грн. За господарськими договорами відповідна цифра – 7 тис. грн.

 2. Найбільше грантів без урахування грантів на відрядження у 2009 році мали хімічний факультет – 13, кібернетики і механіко-математичний – по 5. Міжнародні гранти зовсім не прерогатива природничих факультетів – так Інститут філології має 4 гранти. Очевидно, що ні кількість, ні сумарний обсяг грантів не відповідають потенціалу університетського колективу.

Науковий парк (НП)
 1. Наявність НП, його ефективна робота підвищать рейтинг університету; без НП неможливий дослідницький університет.

 2. Організаційна робота щодо створення НП в університеті знаходиться на завершальному етапі, що є результатом зустрічі ректора університету з віце-прем’єр міністром України.

Ключове завдання: пошук інвесторів, в тому числі закордонних, для фінансування інноваційних проектів. Потрібна більш активна співпраця факультетів і інститутів.


Офіційний сайт університету та його підрозділів

Одним з критеріїв оцінювання університетів є якість його сайту, повнота розміщеної інформації, кількість відвідувань, тощо. Оформлення сайтів, оперативність розміщення інформації повинна відповідати вимогам сьогоднішнього дня.
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2022