ГУБЕРСЬКИЙ ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ

Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Герой України,
доктор філософських наук, професор, академік Національної академії наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, Заслужений працівник освіти України,
Лауреат Державної премії України в галузі освіти,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Надзвичайний і Повноважний Посол

Нагороджений Орденом Держави, Орденом Свободи, Орденом Князя Ярослава Мудрого V та IV ступенів, Орденом Зірки Італії з присвоєнням Почесного звання Командора, а також має державні нагороди Болгарії, Грузії, Італії, Польщі, Португалії.

Фото

Телефон/Факс +38 (044) 239 32 20
E-mail: rector@univ.net.ua

Губерський Леонід Васильович народився 4 жовтня 1941 р. у м. Миргород Полтавської області.

У 1958 р. закінчив Миргородську середню школу №3, у 1961 р. - Миргородський керамічний технікум. Працював інженером цукрового комбінату у Харківській області. У 1961-1964 pp. служив у Збройних Силах СРСР. У 1969 р. закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка; навчався в аспірантурі, захистив кандидатську дисертацію (1975 p.), докторську дисертацію (1992 p.). З 1973 р. працює у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: асистентом, старшим викладачем, доцентом, професором, завідувачем кафедри, заступником декана філософського факультету. У 1976-1978 pp. працював радником Центрального університету Республіки Куба. З 1978 року повернувся на філософський факультет, де працював доцентом, заступником декана факультету. У 1982-88 pp. - проректор з міжнародних зв'язків Київського державного університету імені Тараса Шевченка, з 1988 р. до 1994 р. - проректор з навчальної роботи, з 1994 р. до 2006 р. - проректор-директор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з 2006 р. до 05.05.2008 р. - директор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 06.05.2008 р. до 27.10.2008 р. – в.о. ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з 28.10.2008 р. – призначений ректором строком на 7 років як обраний загальними зборами трудового колективу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з 29.10. 2015 року призначений на посаду ректора строком на 5 років як обраний відповідно до законодавства України.

У 1995 р. Губерського Л.В. обрано членом-кореспондентом Академії педагогічних наук України, у 1997 р. - членом-кореспондентом Національної академії наук України, у 2003 р. - академіком Національної академії наук України, у 2010 р. – академіком Національної академії педагогічних наук України.

Губерський Л.В. - відомий український філософ, фахівець із філософських питань міжнародних відносин, філософії політики та соціальної філософії, один із провідних учених та організаторів науки й освіти в Україні.

Він автор понад 250 наукових публікацій, у тому числі 50 особистих та колективних монографій, підручників та навчальних посібників, зокрема, "Людина в сфері гуманітарного пізнання", "Духовне оновлення суспільства", "Матеріальне і духовне", "Культура. Ідеологія. Особистість", "Філософія", "Політологія", "Людина і світ", "Філософія політики" (у 6-ти томах), "Українська дипломатична енциклопедія" (у 2-х томах), Українська регіональна цивілізація (у 2-х томах) та ін. Під його керівництвом захищено 9 докторських та 16 кандидатських дисертацій з проблем філософії.

Губерський Л.В. є головним редактором періодичного видання «Вісник Київського національного університету. Серія "Міжнародні відносини"», членом редакційних колегій збірника наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин», журналів «Філософська думка», «Політика і час», «Пам'ять століть», «Трибуна», наукових збірників «Український часопис міжнародного права», «Проблеми філософії» та ін.

Губерський Л.В. є членом: Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки України, Комітету з Державної премії України в галузі освіти України, колегії Міністерства освіти і науки України, атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України; акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України, Президії НАН України, Президії Української Ради Миру, Президентом Спілки ректорів ВНЗ України, віце-президентом Товариства "Знання" України, головою Громадської ради Державної аудиторської служби України.

Губерський Л.В. - лауреат премії ім. Д.І.Чижевського Національної академії наук України. Почесний доктор ряду зарубіжних та вітчизняних університетів.

Почесний громадянин м. Києва та м. Миргород.

 

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2021