Навчально-науковий центр "Інститут біології та медицини"

Спеціальності та освітні програми ОС Бакалавр:

* Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр (на основі повної загальної середньої освіти):

* Д - денна форма навчання
 

Спеціальності та освітні програми ОС Магістр:

* Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка докторів філософії:

Спеціальності, за якими здійснюється підготовка докторів науки:

* Д - денна форма навчання
** З - заочна форма навчання

 

Кафедри:

 1. Кафедра анатомії та патологічної фізіології
 2. Кафедра біології рослин
 3. Кафедра біомедицини
 4. Кафедра біофізики та медичної інформатики
 5. Кафедра біохімії
 6. Кафедра вірусології
 7. Кафедра внутрішньої медицини
 8. Кафедра екології та зоології
 9. Кафедра загальної та медичної генетики
 10. Кафедра клінічної медицини
 11. Кафедра мікробіології та імунології
 12. Кафедра мовної підготовки
 13. Кафедра фізіології та анатомії
 14. Кафедра фундаментальної медицини
 15. Кафедра хірургії
 16. Кафедра цитології, гістології та репродуктивної медицини

Інші підрозділи:

Програма підготовки офіцерів запасу

Навчання за програмою підготовки офіцерів запасу відбувається на базі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Правила прийому).

Гуртожитки

Іногородні студенти інституту проживають у гуртожитку № 9.
Іногородні аспіранти інституту проживають у гуртожитку № 12.

Контактна інформація:

Адміністрація інституту

Адреса: 03127, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2,
Навчально-науковий центр "Інститут біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Тел.: +38 (044) 521-35-98
Факс: +38 (044) 521-35-98

E-mail: decanat_bf@univ.kiev.ua
Web: biology.univ.kiev.ua

Офіційна сторінка ННЦ "Інститут біології та медицини" у соціальній мережі Facebook
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2020