Коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Заснування: Коледж геологорозвідувальних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка заснований 31 липня 1930 року згідно з наказом Головного геологорозвідувального управління Вищої Ради народного господарства СРСР.

Циклові комісії: соціально-економічних дисциплін; філологічних дисциплін; фізики та математики; електрорадіотехнічних дисциплін та комп’ютерної техніки; геологічних дисциплін; гідрогеології та інженерної геології; екології; геофізичних методів; техніки розвідки та охорони праці; автотранспортних і загальнотехнічних дисциплін; бухгалтерського обліку, фінансово-економічних дисциплін і діловодства; фізичного виховання.

Спеціальності, спеціалізації : пошук та розвідка геологічними методами; пошук та розвідка геофізичними методами; геофізичні дослідження у свердловинах; комп’ютерна обробка геофізичної інформації; пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами; прикладна екологія; експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання; буріння свердловин; обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів; діловодство; бухгалтерський облік.

Директор: Заверталюк Тетяна Юріївна

Наявність гуртожитку: Так

Видатні випускники:
Галецький Леонід Станіславович (випускник 1953 року) –доктор геолого-мінералогічних наук, професор, академік Академії гірничих наук України, академік Української екологічної академії, член-кореспондент Міжнародної академії наук Євразії, член вченої ради та спецради Інституту геологічних наук НАН України та член спецради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач відділу геології корисних копалин Інституту геологічних наук НАН України.

Гурський Дмитро Сергійович (випускник 1968 року) – кандидат геологічних наук, фахівець з прогнозування, вивчення та підготовки до експлуатації родовищ корисних копалин, економіки мінеральної сировини, організації геологорозвідувального виробництва. Автор багатьох наукових праць, головний розробник «Концепції нарощування мінерально-сировинної бази, як основи стабілізації економіки України» та концепції реструктуризації галузі «Геологія і розвідка надр».

Коболев Володимир Павлович (випускник 1968 року)–завідувач лабораторії кафедри геофізики університету, генеральний директор ЗАТ «Інститут прикладної геофізики НАН України, завідувач відділу сейсмометрії і фізичних властивостей речовини Землі Інституту геофізики ім. С.І.Суботіна НАН України.

Красножон Михайло Дмитрович (випускник 1961 року) – доктор геологічних наук, академік Української нафтогазової академії (УНГА), керівник геофізичного відділення УНГА,заступник директора з наукових питань Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ).

Пономаренко Олександр Миколайович (випускник 1970 року) – доктор геологічних наук, професор, академік НАН України, академік-секретар Відділення наук про Землю, член Президії НАН України, директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.Семененка (ІГМР ім. М.П. Семененка) НАН України, завідувач відділу геохімії ізотопів і мас-спектрометрії Інституту.

Ромащенко Михайло Іванович (випускник 1967 року) - доктор технічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України.

Шовкошитний Володимир Федорович (випускник 1975 року) – український поет, прозаїк, публіцист, громадський, політичний та державний діяч, доктор філософії в галузі політології, почесний професор-асистент університету Південної Флориди (США), співавтор основних державотворчих актів України, серед них — Декларація про Суверенітет України, Акт проголошення незалежності України та Конституція України, член-засновник Демократичної партії України, заступник голови Української народної партії «Собор», президент Міжнародної організації «Союз Чорнобиль» (1990–2003), один із засновників Української екологічної асоціації «Зелений світ», перший заступник Голови Національної спілки письменників України (НСПУ), автор багатьох збірок поезій, книг, музичних альбомів, автор і співавтор сценаріїв фільмів.

Адреса: 03150, м.Київ, вул. Анрі Барбюса, 9

Телефон/факс: 528-16-91

E-mail: kgrt@univ.net.ua

Web: www.kgrt.univ.kiev.ua

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2017