Прийом іноземців та осіб без громадянства
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

1. Загальні положення

1.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (зі змінами), Указами Президента України від 25.03.1994 р. №112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.1994 р. №271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постанов Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. №136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (зі змінами) та від 05.08.1998 р. № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів».

Іноземці та особи без громадянства, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями, зараховуються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в межах обсягів державного замовлення.

1.2. Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національних культурних товариств, при вступі до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямами підготовки галузей знань «педагогічна освіта», «мистецтво», «гуманітарні науки», «журналістика та інформація», «соціально-політичні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, в тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі на таких самих підставах, як і громадяни України.

1.3. При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

1.4. Іноземці та особи без громадянства, які здобули повну загальну середню освіту в закордонних школах з українською мовою навчання, приймаються до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за вступними екзаменами, передбаченими цими Правилами прийому, в межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

1.5. Іноземці та особи без громадянства, які не підпадають під п.п.1.1-1.4 цих Правил, зараховуються на навчання до вищих навчальних закладів за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору (Постанова від 5 серпня 1998 р. №1238 п.20).

1.6. Іноземці-вступники на навчання, повинні мати в’їзну візу типу «Д», яку вони отримують в Посольствах України в відповідних країнах.

Підставою для оформлення в’їзної візи в Україну з метою навчання є оригінал відповідного запрошення, яке видається за зверненням іноземців факультетом навчання іноземних громадян.

адреса03022 м. Київ, вул. Васильківська, 90, к. 306
тел./факс(044) 521 33 53
emailfis@univ.kiev.ua
www.fis.univ.kiev.ua

1.7. Іноземці-громадяни країн - колишніх союзних республік у складі СРСР (а саме: Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь, Грузія, Республіка Молдова, Російська Федерація, Республіка Таджикистан, Республіка Узбекистан), в’їжджають в Україну без віз, при перетині кордону вони повинні зробити запис у міграційній картці у графі «мета в'їзду в Україну» - «навчання». Цю картку необхідно зареєструвати у працівників прикордонної служби.

1.8. Іноземцям та особам без громадянства, зарахованим на навчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченко, надаються за їх заявою місця в гуртожитку (за наявності вільних місць).

2. Прийом документів від іноземців та осіб без громадянства – вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

2.1. Терміни прийому документів:

Прийом документів від іноземців на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на всі факультети та інститути Університету здійснюється факультетом навчання іноземних громадян з 1 липня до 23 серпня 2014 року за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 90, каб. 306.

Зарахування здійснюється , як правило, до 1 вересня 2014 року.

2.2. Перелік документів, які подають іноземці та особи без громадянства - вступники на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»:

Примітка 1. Документи зазначені в пунктах «3», «4», «5», «6» повинні бути: засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані в посольстві України в країні, з якої прибув іноземець, або апостилізовані; перекладені українською мовою.

Примітка 2. Звротній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року можна замінити договором добровільного страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням рішення про видворення за межі України. Такий договір оформляється через факультет навчання іноземних громадян (м. Київ, вул. Васильківська, 90, каб. 306).

3. Прийом документів від іноземців та осіб без громадянства – вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр».

3.1. Терміни прийому документів:

Прийом документів, фахові вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», «магістр» проводяться на основі базової або повної вищої освіти в строки, визначені Правилами прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Документи подаються до відбіркових комісій факультетів, інститутів.

Початок прийому документів – 1 липня 2014 року.

Зарахування на навчання здійснюється, як правило, до 1 вересня 2014 року.

Примітка: право вступу на навчання для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр», мають особи, які здобули базову або повну вищу освіту та отримали диплом бакалавра або спеціаліста за відповідним напрямом підготовки.

3.2. Перелік документів, які подають іноземці та особи без громадянства - вступники на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр».

3.2.1. Перелік документів для осіб, які здобули в Україні базову або повну вищу освіту:

Примітка 1.Особи, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», подають дипломи (і додатки до них) про базову і про повну вищу освіту.

Примітка 2. Для підтвердження дійсності національного паспорта (або документа, що його заміняє) іноземці та особи без громадянства повинні з’явитися до факультету навчання іноземних громадян (м. Київ, вул. Васильківська, 90, каб. 306).

3.2.2. Перелік документів для осіб, які здобули за кордоном базову або повну вищу освіту:

Примітка 1. Документи зазначені в пунктах «3», «4», «5», «6» повинні бути:

Примітка 2. Для підтвердження дійсності національного паспорта (або документа, що його заміняє) іноземці та особи без громадянства повинні з’явитися до факультету навчання іноземних громадян (м. Київ, вул. Васильківська, 90, каб. 306).

Примітка 3. Зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року можна замінити договором добровільного страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням рішення про видворення за межі України. Такий договір оформляється через факультет навчання іноземних громадян (м. Київ, вул. Васильківська, 90, каб. 306).

4. Порядок зарахування на навчання іноземців та осіб без громадянства

4.1. Накази про зарахування до складу студентів іноземців та осіб без громадянства, які вступають на навчання на факультети та в інститути Університету за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (за державним замовленням або за кошти фізичних та юридичних осіб), готуються факультетом навчання іноземних громадян (м. Київ, вул. Васильківська, 90, каб. 306).

4.2. Накази про зарахування до складу студентів іноземців та осіб без громадянства, які вступають на навчання на факультети та в інститути Університету за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр», готуються відповідними факультетами та інститутами.

4.3. Після зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр», іноземці повинні з’явитися на факультет навчання іноземних громадян (м. Київ, вул. Васильківська, 90, каб. 306) для:

4.4. Продовження терміну перебування в Україні проводиться в органах державної міграційної служби на підставі письмового звернення Університету, яке готує факультет навчання іноземних громадян (м. Київ, вул. Васильківська, 90, каб. 306). Звернення подається не пізніше трьох робочих днів з дати подання іноземцем свого національного паспорта (або документа, що його заміняє) до Університету.

4.5. Для студентів-іноземців, які отримали базову або повну вищу освіту за кордоном обов’язковою є процедура нострифікації документів про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, яка проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Ця процедура здійснюється протягом першого року навчання за поданням Університету, яке готується факультетом навчання іноземних громадян (м. Київ, вул. Васильківська, 90, каб. 306).

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2018