Прохідні бали на 1 курс до
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

на 2009/2010 н.р.

Інститути, факультети університету

Напрями підготовки, спеціальності

Денна

Заочна

Біологічний

Біологія

387

Географічний

Туризм

394

370

 

Географія

384

335

 

Гідрометеорологія

376

 

Геодезія, картографія та землеустрій

394

316

Геологічний

Геологія

372

322

Економічний

Економічна теорія

395

 

Економічна кібернетика

399

 

Міжнародна економіка

595,5

 

Економіка підприємства

395,5

361,5

 

Фінанси і кредит

396,5

381,5

 

Облік і аудит

396

 

Менеджмент

396

Інститут журналістики

Журналістика

560,5

532

 

Реклама і зв'язки з громадськістю

397

 

Видавнича справа і редагування

397

Інститут міжнародних відносин

Міжнародні відносини

594

Міжнародне право

590

Міжнародні економічні відносини

594,5

Міжнародний бізнес

593

Міжнародна інформація

594

Інститут філології

Українська мова і література та іноземна мова

572,5

 

Літературна творчість та українська мова і література

534,5

 

Фольклористика, українська мова і література та іноземна мова

568

 

Класичні та західноєвропейська мови і літератури

579

 

Чеська, польська, хорватська і українська мови та літератури

575

 

Російська мова і література та іноземна мова

556

 

Англійська мова і література

587

 

Німецька мова і література

589,5

 

Французька мова і література

586

 

Іспанська мова і література

587

 

Італійська мова і література

579,5

 

Азербайджанська, арабська, гінді, китайська, корейська, перська, турецька, японська мови і літератури

579,5

 

Переклад з англійської мови

583

 

Переклад з німецької мови

580,5

 

Переклад з іспанської мови

575,5

 

Переклад з французької мови

578,5

 

Українська мова і література; фольклористика та українська мова і література

328,5

Історичний

Історія

393,5

352,5

Кібернетики

Прикладна математика

393,5

 

Інформатика

395

 

Системний аналіз

396

 

Програмна інженерія

395,5

Механіко-математичний

Математика

390,5

337,5

Механіка

381,5

Психології

Психологія

562

Соціальна робота

531,5

Радіофізичний

Прикладна фізика

380

 

Комп'ютерна інженерія

392,5

Соціології

Соціологія

580,5

Фізичний

Фізика

377,5

Оптотехніка

386,5

Філософський

Філософія

395

374,5

Політологія

584,5

540,5

Хімічний

Хімія

382,5

Юридичний

Право

583

569,5

Військовий інститут

Філологія (переклад)

569

 

Міжнародні відносини

552

 

Міжнародна інформація

551,5

 

Психологія

447

 

Фінанси і кредит

348

 

Політологія

497,5

 

Геодезія, картографія та землеутсрій (геоінформаційні системи і технології)

328,5

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2021