Новини

 

ОФІЦІЙНО

06.03.2019

29 січня 2019 року до ректорату університету надійшла заява від студентів ННЦ «Інститут біології та медицини» щодо, на їх думку, неправомірної поведінки доцента Інституту Романенка П.О. під час проведення навчальної практики в Канівському природному заповіднику влітку 2018 року

Розпорядженням в.о. ректора Закусила О.К. для вивчення порушених в заяві питань, було створено комісію, яку очолив проректор з науково-педагогічної роботи Бугров В. А.

За результатами роботи комісії виявлено ряд порушень та недоліків, допущених під час проведення навчальної практики. З урахуванням положень Етичного кодексу університетської спільноти, ухваленого на Конференції трудового колективу Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол №2 від 27.12.2017 р.), окремі дії та висловлювання доцента Романенка П.О. визнано такими, що не відповідають нормам етики науково-педагогічних працівників. Доцента Романенка П.О. наказом від 22.02.2019 року № 08-447-04 звільнено з займаної посади. Керівництву ННЦ «Інститут біології та медицини» та керівнику літньої практики в Канівському природничому заповіднику вказано на недоліки, допущені під час проведення практики.

Наказом ректора Л.В.Губерського (№207-32 від 04.03.2019р.) з метою усунення недоліків та порушень щодо організації і проведення навчальної практики, недопущення в подальшому проявів неетичної поведінки з боку викладачів, адміністрації, персоналу, студентів, етичній комісії Університету доручено розробити план заходів щодо недопущення подібних випадків в майбутньому.

Проректору з науково-педагогічної роботи Бугрову В.А. доручено:

  • підвищити персональну відповідальність деканів факультетів, директорів інститутів за організацію та контроль за проведенням практик студентів підпорядкованих підрозділів;
  • вжити необхідних організаційних, навчально-методичних заходів щодо забезпечення поліпшення проведення навчальної практики студентів університету в Канівському природному заповіднику у літній період (згідно з навчальним планом);
  • привести у відповідність до змін у законодавстві та Етичного кодексу університетської спільноти Положення про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Деканів факультетів, директорів інститутів зобов'язано зміцнити кадровий склад викладачів – керівників навчальної практики, підвищити їх персональну відповідальність за: проведення практик; виконання студентами її завдань; забезпечення дотримання етичних норм поведінки усіма учасниками навчальної практики; дотримання робочого режиму, правил поведінки, належних побутових умов, організації змістовного дозвілля під час її проведення.

Ректорат Університету наголошує про відсутність будь-яких планів стосовно скасування навчальних практик, у т.ч. у Канівському природничому заповіднику, і закликає громадськість дотримуватися інформаційної безпеки та не послуговуватися неперевіреними чутками.

 

Прес-центр

 

 

Информационно-вычислительный центр университета

© Все права защищены 1995-2022