ОЛІМПІАДА БАКАЛАВРІВ

шлях до магістерського диплому
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Перед вищими навчальними закладами України постає завдання забезпечення потреб бакалаврів – випускників різних вищих навчальних закладів України – в отриманні найвищих рівнів освіти. Конференція з проблем вищої освіти в Україні (Київ, травень 2000 р.) підтримала ініціативу Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо розширення підготовки магістрів в провідних університетах України на конкурсній основі. Як один з механізмів відбору бакалаврів для подальшого навчання запропоновано Олімпіаду бакалаврів.

Переможці Олімпіади бакалаврів Київського національного університету (КНУ) одержують право на безкоштовне навчання по програмі магістрів відповідних спеціальностей таких факультетів: біологічного, географічного, геологічного, кібернетики, механіко-математичного, радіофізичного, фізичного, хімічного. Інші учасники Олімпіади бакалаврів можуть бути зараховані на навчання на контрактній основі.

До участі в Олімпіаді бакалаврів допускаються особи, що відповідають наступним вимогам:

•  мають диплом бакалавра (в тому числі за спорідненою спеціальністю), виданий вищими навчальними закладами України III та IV рівнів акредитації (або мають отримати його в поточному році);

•  середній бал успішності не нижче 4.

Олімпіада проходить в два тури. Перший – заочний, другий – очний. Бажаючим взяти участь в заочному турі Олімпіади бакалаврів рекомендується не пізніше 31 березня поточного року надіслати такі документи:

1. копію диплома бакалавра (з додатком) або ксерокопію всіх сторінок залікової книжки;

2. реферат на наукову тему, пов'язану з обраною спеціальністю (за вибором конкурсанта) обсягом не менше 10 друкованих сторінок;

3. список нагород (дипломів студентських олімпіад) та наукових публікацій (у разі наявності);

4. поштовий конверт із маркою та своєю зворотною адресою (з індексом);

5. анкету учасника олімпіади.

Очний тур Олімпіади буде проведено в квітні поточного року. Запрошення розсилаються відповідними факультетами. Результати конкурсу буде оголошено до 1 червня поточного року.

Матеріали для участі в заочному турі конкурсу надсилаються за адресою:

01601, Київ, вул. Володимирська, 64, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, (назва факультету), оргкомітет Олімпіади бакалаврів.

Рішення про можливість участі в очному турі приймається на таких підставах: успішність за всі попередні семестри, оцінка за реферат, наявність нагород, публікацій. Особам, які рекомендуються для участі в очному турі, надсилаються запрошення із зазначеною датою очного туру. Очний тур складається зі співбесіди і виконання спеціальних завдань (розв'язування задач, вправ на комп'ютері, виконання лабораторних робіт тощо).

Переможці Олімпіади бакалаврів зараховуються на навчання наказом ректора КНУ після подачі заяви та всіх документів, необхідних для зарахування в університет (в тому числі диплом бакалавра в оригіналі). Відповідні документи повинні бути подані до 25 червня поточного року.

Особи, що мають дипломи із споріднених спеціальностей, ліквідують академрізницю протягом першого року навчання в магістратурі.

Особи, які не пройшли військову підготовку, не підлягають до призову на військову службу протягом навчання в магістратурі за умови навчання у військовому інституті КНУ.

Особи, що зараховані на навчання, забезпечуються гуртожитком.

Для зв'язку з факультетами можуть бути використані такі контактні телефони та адреси електронної пошти:

Біологічний факультет

521-35-92, 521-35-98

decanat_bf@univ.kiev.ua

Географічний факультет

521-32-70, 521-32-04

geography@univ.kiev.ua

Геологічний факультет

259-7029

geol_decanat@univ.kiev.ua

Кібернетики факультет

259-0139, 259-0119

dean@unicyb.kiev.ua

Механіко-математичний факультет

259-0388, 259-0785

decanat_mmf@univ.kiev.ua

Радіофізичний факультет

526-0590, 526-0523

olymp@univ.kiev.ua
decanat_rff@univ.kiev.ua

Фізичний факультет

526-4567, 526-4547

decanat_phys@univ.kiev.ua

Хімічний факультет

239-3358, 234-5185

dekanat_chem@univ.kiev.ua

Побажання та зауваження щодо організації Олімпіади бакалаврів можуть бути повідомлені оргкомітету за телефоном (044) 526-0590 або електронною поштою за адресою: olymp@univ.kiev.ua , голові оргкомітету Олімпіади бакалаврів проф. Обуховському В.В.

АНКЕТА УЧАСНИКА ОЛІМПІАДИ БАКАЛАВРІВ:
П.І.Б. ______________________________________________________________________ 
Вищий навчальний заклад (який закінчено чи в якому продовжується навчання) 
_____________________________________________________________________________ 
Середній бал успішності за всі роки навчання ________________________________
Нагороди, дипломи переможців студентських олімпіад __________________________
_____________________________________________________________________________
Перелік наукових публікацій _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Поштова адреса для листування (із зазначенням поштового індексу): 
_____________________________________________________________________________
Номер домашнього (або контактного) телефону (із зазначенням міжміського коду) 
_____________________________________________________________________________ 
Адреса електронної пошти: ___________________________________________________
Информационно-вычислительный центр университета

© Все права защищены 1995-2019