Новини

 

КНУ і компанія Самсунг Україна співпрацюватимуть у сфері дуальної освіти

21.09.2018

21 вересня КНУ імені Тараса Шевченка відвідали представники  компанії Самсунг Україна – Віце-президент компанії, Генеральний директор дослідницького центру Samsung R&D в Україні Сангвук Квон, старший співробітник категорії фахівців Джонін Вон, старший інженер Сехун Шим, R&D директор Андрій Фісуненко, X&D керівник  Олександр Стрямець.

Відбулася зустріч з проректором з науково-педагогічної роботи (міжнародне співробітництво) Петром Бехом та представниками двох факультетів: механіко-математичного й факультету комп’ютерних наук та кібернетики.

Під час зустрічі сторони обмінялися Меморандумом про співробітництво у сфері дуальної освіти. Меморандум передбачає оформлення студентів Університету в Компанію за трудовими договорами, призначення кваліфікованих наукових консультантів на виконання завдань відповідно до узгоджених освітніх програм на виробничо-технічній базі  Компанії, в тому числі науково-дослідної роботи за темою, практики та магістерської дипломної роботи.

Мета сторін запустити спільну програму дуальної освіти для роботи над математичними досягненнями та практичним застосуванням обчислювального інтелекту, зокрема в області машинного навчання, інформатики та кібербезпеки. За умовами обидві сторони призначають кваліфікованих наставників для всіх студентів, які беруть участь у програмі, таким чином, вони можуть виконувати передові дослідницькі завдання відповідно до узгоджених навчальних та дослідницьких програм. Samsung R&D Institute Ukraine надає свої знання, а також всю необхідну інфраструктуру та інструменти для такої роботи.

Очікується, що в майбутньому ця спільна діяльність призведе до збільшення кількості випускників, які спеціалізуються в галузі штучного інтелекту. Програма передбачає публікацію результатів дослідницьких робіт у провідних журналах та матеріалах міжнародних високо рейтингових конференцій. Це стимулюватиме розвиток наукових проектів з відкритим кодом серед студентів та сприятиме інноваційному підході у виборі тем дипломних робіт.

 

Taras Shevchenko National University of Kyiv and Samsung R&D Institute Ukraine start cooperation in the field of dual education

The representatives of Samsung R&D Institute Ukraine - Vice President Samsung Electronics, General Director of Samsung R&D Institute Ukraine Sangwook Kwon, Senior Professional Jongeun Won, Senior Engineer SeHun Shim, R&D Director Andriy Fisunenko, and X&D Leader Oleksandr Striamets visited Taras Shevchenko National University of Kyiv on September 21.

The University was presented by Vice-rector for scientific and pedagogical work (international cooperation) Petro Bekch and representatives of two faculties: the Faculty of Mechanics and Mathematics and the Faculty of Computer Science and Cybernetics. Andriy Fisunenko presented Samsung R&D Institute Ukraine, its history of cooperation with the University and proposed some future plans about cooperation. The main goal of it is strengthening advanced machine learning direction on STEM faculties and pioneering the dual education form, which was recently introduced in Ukrainian legislation.

During the meeting, parties exchanged with the copies of memorandum on cooperation of dual education. The memorandum describes a framework of implementing this form of education for students joining Samsung as employees and continuing their study in the University.

Parties aim to execute the joint dual education program on mathematical advances and practical applications of computational intelligence, in particular in machine learning, data science and cybersecurity. Both sides will appoint qualified mentors for all students participating in the program, so they can carry out advanced research tasks in accordance with the mutually agreed educational and research programs. Samsung R&D Institute Ukraine provides its expertise, all necessary infrastructure and tools for such work.

In future this joint activity is expected to result in increasing number of graduates who will specialize in the field of artificial intelligence. The program assumes publishing the results of research works in top journals and materials of international high ranked conferences. This will stimulate open source movement among students and foster innovative approach in selecting thesis topics.

 

Прес-центр

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2019