Новини

 

Міжнародна науково-технічна конференція «Інтегровані системи управління в гірничо-металургійному комплексі» (ІСГМК-2004). Україна, м. Кривий Ріг, 17-20 травня 2004 року

01.12.2003
Криворізький технічний університет
Кафедра інформатики, автоматики і систем управління
Криворізьке територіальне відділення
Міжнародної Академії комп’ютерних наук і систем
Науково-виробниче підприємство
“КРИВБАСАКАДЕМІНВЕСТ”
за участю Академії гірничих наук України


Міжнародна науково-технічна конференція

«Інтегровані системи управління в гірничо-металургійному комплексі» (ІСГМК-2004).


Шановні колеги!

Оргкомітет запрошує Вас і зацікавлених співробітни-ків Вашої установи взяти участь в Міжнародній науково-технічній конференції «Інтегровані системи управління в гірничо-металургійному комплексі» (ІСГМК-2004).

Конференція проводиться 17-20 травня 2004 року Криворізьким технічним університетом (КТУ), кафедрою інформатики, автоматики і систем управління (ІАСУ) КТУ, Криворізьким територіальним відділенням Міжнародної Академії комп’ютерних наук і систем (КрТВ МАКНС) (м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ партз’їзду, 11), науково-виробничим підприємством “КРИВБАС-АКАДЕМІНВЕСТ” за участю Академії гірничих наук України.

На конференції передбачається розглянути питання за напрямами:

- геоінформаційні системи (ГІС) у гірничому виробництві;
- системи технічного зору в технології гірничометалургійного виробництва;
- системи технічної діагностики гірничих машин та технологічних ситуацій;
- автоматизація роботи гірничого обладнання;
- автоматизація великих систем, прогресивні інформаційні технології та проблеми штучного інтелекту в гірничий справі;
- нові підходи в навчанні та виховному процесі;
- проблеми охорони інтелектуальної власності в сфері інформаційних технологій.

Секції (напрями)

1. Геоінформаційні системи (ГІС) у гірничому вироб-ництві (голова секції – д.т.н., проф. Назаренко В.М., вчений секретар – Чалих М.В.)
2. Системи технічного зору в технології гірничо-металургійного виробництва (голова секції - к.т.н. Жосан А.А., вчений секретар - Марусич Ю.Ю.)
3. Системи технічної діагностики гірничих машин та технологічних ситуацій (голова секції – к.т.н., доц. Тиханський М.П., вчений секретар – к.т.н., доц. Єфіменко Л.І.)
4. Автоматизація роботи гірничого обладнання (голова секції – к.т.н., доц. Лобов В.Й., вчений секретар – к.т.н., доц. Савицький О.І.)
5. Автоматизація великих систем, прогресивні інфор-маційні технології та проблеми штучного інтелекту в гірничий справі (голова секції – к.т.н. Назаренко М.В., вчений секретар – к.т.н. Нечаєва С.В.)
6. Нові підходи в навчанні та виховному процесі (голова секції – к.т.н., доц. Чубаров В.А., вчений секретар - Волкова Н.В.)
7. Проблеми охорони інтелектуальної власності в сфері інформаційних технологій (голова секції – к.т.н. Смирнова Н.В., вчений секретар – Конченко Л.Л.)
Секретаріат
Купін А.І. (тел. +38 (0564) 74-39-95)
Смирнова Н.В.
Жосан А.А.
Ільченко Л.В.
Редакційна колегія:
Назаренко В.М. – голова (тел. +38 (0564) 74-55-53)
Моркун В.С.– заступник голови
Єфіменко Л.І. – головний редактор
Марусич Ю.Ю. – технічний редактор.

ЗАЯВКА
Учасника конференції «ІСГМК-2004»

Прізвище_________________________________________
Ім’я______________________________________________
По батькові _______________________________________
Науковий ступінь __________________________________
Вчене та спеціальне звання __________________________
__________________________________________________
Посада ___________________________________________
Організація (установа) ______________________________
__________________________________________________
Службова адреса ___________________________________
__________________________________________________
Телефон __________________________________________
Факс _____________________________________________
E-mail ____________________________________________
Домашня адреса ___________________________________
__________________________________________________
Телефон __________________________________________

Інформація про доповідь (автори та назва), секція, на якій бажано зробити доповідь (1,2,...), анотація доповіді (2-3 строки у довільній формі)___________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Дата Підпис


На конференцію запрошуються:

– завідуючі кафедрами, викладачі, наукові співробітники, докторанти і аспіранти вузів;
– співробітники науково-дослідних організацій, що займаються вказаними напрямами;
– представники проектних організацій;
– представники підприємств, що виготовляють та експлуатують засоби автоматики, електроустаткування, програмне забезпечення та інформаційну техніку;
– представники комерційних організацій, що реалізують відповідну техніку та програмне забезпечення.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Участь у конференції безкоштовна.

Всі друковані матеріали конференції будуть опубліковані в журналі “Академічний вісник” КрТВ МАКНС. Кожний учасник при реєстрації отримає всі опубліковані матеріали конференції.
Для своєчасної публікації журналів із доповідями та іншими матеріалами просимо Вас до 31.12.2003 р. надіслати заявки учасника, а до 01.02.2004 надіслати тези доповіді в двох надрукованих примірниках та в електронному вигляді (на дискеті 3,5” або на e-mail).

Адреса оргкомітету:
вул. ХХІІ партз’їзду, 11,
м. Кривий Ріг, 50027.
Оргкомітет “ІСГМК-2004”.
Телефон: +38 (0564) 74-55-53.
Факс: +38 (0564) 74-39-95.
E-mail: kai@comfort.com.ua

Остаточна інформація (запрошення із програмою конференції та списком учасників і темами доповідей) буде надіслана до 31.03.2004 р.
Оргкомітет буде Вам вдячний за поширення даної інформації серед колег та інших зацікавлених осіб.


З повагою,
представники оргкомітету:
В.М. Назаренко,
А.І. Купін.

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2019