Новини

 

Підготовка магістрів за бельгійською програмою

13.07.2017

 ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

«ЄВРОПЕЙСЬКІ студії» («European Studies»)

у співпраці з Католицьким університетом м. Левен (Бельгія)

 

Студенти отримують поглиблену підготовку з історії, теорії та практики європейської інтеграції, дипломатії з достатнім рівнем економічної та юридичної освіти.

Навчальний процес забезпечують Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спільно з Католицьким університетом м. Левен (Бельгія).

Термін навчання: 1 рік 4 місяці.

Навчальні дисципліни викладатимуться українською та англійською мовами.

Для навчання за програмою можуть бути зараховані вступники, що підтвердили володіння англійською мовою на рівні не нижче рівня В1 згідно з Загальноєвропейською системою мовної компетентності або аналогічного рівня з переліку, вказаного у Правилах прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 р.

Учасники програми мають можливість отримати грант на навчання від Фундації імені Романа Якемчука (Бельгія). Для цього, крім стандартного пакету документів відповідно до Правил прийому до Університету, потрібно подати наступні документи:

  • CV (англійською мовою);
  • Мотиваційний лист (англійською мовою);
  • виклад відповідей вступних випробувань з фаху (англійською мовою);
  • перекладені на англійську диплом про вищу освіту та додаток до нього.

Рішення щодо надання гранту прийматиметься Радою академічних директорів Фундації.

Навчальний план магістерської програми включає:

Обов'язкові навчальні дисципліни:

Методологія та організація Європейських досліджень/Methodology of European Studies; Спадщина та ідентичність в Європі/ Legacies and Identities in Europe; Зовнішня політика ЄС/ EU External Action; Лідерство в ЄС: інституційні аспекти/ Leadership in the EU: Institutional aspects; ЄС в міжнародних відносинах/EU in International Relations.

Дисципліни вибору ВНЗ:

Геостратегія в європейській політиці/ Geostrategy in European policy;  Європейська політика великих держав/ European policy of great powers; Від плану Шумана до кризи Євро: інституційні рамки в ЄС/ From Schuman to the EURO crisis: Institutional framework of the EU; Економічні та валютні виклики в Європі/ Economic and monetary challenges in Europe.

Дисципліни вільного вибору за блоками по спеціалізації:

Європейська політика України/ European policy of Ukraine; Європейська безпека та конфлікти/ European security and conflicts; Режими контролю за нерозповсюдженням в Європі/ Non-proliferation regimes of weapons of mass destruction and disarmament in Europe; Регіоналізм та транскордонне співробітництво в Європі/ Regionalism and cross-border cooperation in Europe; Управління проектами в галузі європейської інтеграції/ Management of European Projects.

 

Зразок оформлення CV  та мотиваційного листа

Scholarship financed by the Yakemtchouk Foundation.

1/CV in English

All candidates must provide a CV (maximum 2 pages) that gives an overview of the academic merits (education, relevant extracurricular activities) and internship/professional experience.

Curriculum Vitae

Name

Personal Data

Nationality:

Date of birth:

Phone:

e-mail:

Education (including relevant extracurricular activities)

Internship/Professional experience

Additional skills (f.e. language skills etc.)

2/ Motivation letter in English (1-2 pages). In the document you have to present your qualifications and your motivation for applying for admission to the study programme. In your own words, please describe:

  • What specifically in this programme attracted your interest?
  • What are your personal and professional aims and aspirations?
  • In what way do you think the Master programme in European Studies will help you to achieve those goals?

 

 

Центр комунікацій

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2018