Новини

 

Присудження премій НАН України молодим науковцям

24.02.2017

За підсумками конкурсу 2016 року, проведеному відділенням Національної академії наук України, Президія НАН України постановляє присудити премії за кращі наукові роботи таким молодим ученим та студентам Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

  • Асистенту Дмитру Терлецькому – за цикл праць «Обєктно-орієнтовані динамічні мережі знань».
  • Кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику КНУ Аллі Кирилюк – за цикл робіт «Використання полімерних покриттів для підвищення радіаційної стійкості сонячних елементів».
  • Студентці Ользі Мєдвєдєвій – за роботу «Оцінка режиму ґрунтових вод і його вплив на стан водних ресурсів в межах західної частини Татарбунарського району Одещини».
  • Студенту Олегу Лозицькому – за роботу «Композитні структури нановуглець-полімер із керованими характеристиками екранування електромагнітного випромінювання».

 

За досягнення у розроблені важливих наукових проблем та з метою заохочення молодих учених і студентів вищих навчальних закладів України до науково-дослідницької роботи за підсумками конкурсу 2016 року, проведеного відділенням Національної академії наук України, Президія НАН України постановляє нагороди грамотами Президії НАН України:

  • Кандидата фізико-математичних наук, молодшого наукового співробітника КНУ Антона Лебідя – за дослідження спектроскопії плазми електродугового розряду між композитними електродами на основі міді.
  • Кандидата фізико-математичних наук, асистента Миколу Ісаєва – за дослідження особливостей теплового транспорту в поруватих напівпровідникових системах.
  • Кандидата біологічних наук, асистента Олександра Смірнова – за серію робіт «Дослідження адаптивних стратегій рослин гречки (Fagopyrum Mill.) за дії абіотичних стрес-факторів».
  • Кандидата економічних наук, асистента Олену Михальську – за цикл робіт «Методика обліково-аналітичного забезпечення бюджетування підприємств харчової промисловості».
  • Студента КНУ Ярослава Терещенка – за роботу «Пряме розпізнавання подібних елементів текстури зображення»

 

Центр комунікацій

 

 

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2018