Новини

 

«Сучасні проблеми хімії» - 2016

31.05.2016
На хімічному факультеті Київського університету 18-20 травня проходила ХVII Міжнародна конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії». На відкритті конференції зі вступним словом виступили декан хімічного факультету КНУ, д. хім. н., професор Ю. М. Воловенко та д. хім. н., професор Шандор Барані (Угорщина, м. Мішкольц), які підкреслили, що проведення даної конференції є традиційною науковою подією для молодих учених не тільки з України, а і європейських навчальних закладів. Завідувач кафедри неорганічної хімії, президент Українського хімічного товариства ім. Д. І. Менделєєва, д. хім. н., професор, член-кор. НАН України М. С. Слободяник відмітив високий рівень наукових досліджень на хімічному факультеті та побажав успіхів учасникам конференції.У роботі конференції брали участь понад 150 доповідачів, які представляли провідні навчальні заклади України – Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут», Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національний університет «Києво-Могилянська академія», Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Львівський національний університет ім. І. Франка, Житомирський державний університет ім. І. Франка, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, установи НАН України – Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського, Інститут органічної хімії, Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії, Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського та університети Ізраїлю, Іспанії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Угорщини, Франції.

Традиційно, працювало 5 секцій – «Аналітичної хімії», «Неорганічної хімії», «Органічної хімії», «Фізичної хімії» та «Хімії ВМС», на яких жваво обговорювали результати наукових робіт, сучасні тенденції розвитку в усіх напрямках хімії з метою практичного застосування наукових розробок молодих вчених.

Тематика конференції охопила практично всі хімічні галузі, а високий науковий рівень доповідачів знайшов своє вираження на усних доповідях та стендових презентаціях. Наймолодшим учасником конференції був учень 9-го класу Луцького навчально-виховного комплексу Деркач Богдан.

На закритті конференції кращі доповіді по кожній секції були відзначені та нагороджені дипломами.

Вікторія Москвіна,
науковий співробітник хімічного факультету КНУ

Центр комунікацій

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2018