Новини

 

Декан географічного факультету КНУ знову обраний Президентом Українського географічного товариства

20.05.2016
17-20 травня 2016 року на базі природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського відбувся ХІІ з’їзд Українського географічного товариства під гаслом «Українська географія: сучасні виклики».

На з’їзді затверджено нову редакцію Статуту Товариства, обрані члени Вченої ради, Президії Товариства, обрано Президента Українського географічного товариства; ним знову став декан географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Я. Б. Олійник.

У роботі з’їзду взяли участь 230 делегатів та учасників в обличчі провідних географів з наукових установ, вишів, середніх та інших освітніх закладів, проектних, вишукувальних, експертних установ та організацій з усіх регіонів України. Програма з’їзду включала пленарне засідання та засідання секцій: «Методологічні проблеми географічної науки», «Роль географії у вирішенні проблем регіонального розвитку», «Сучасні методи та технології географічних досліджень», «Інноваційні точки росту географії», «Географічна освіта в Україні:проблеми та перспективи». В пленарних доповідях, у виступах на всіх секціях обговорювалися проблеми розвитку географічної науки та освіти в Україні. Проведено круглий стіл «Географічна освіта та наука в Україні».

Ухвалено Резолюцію з’їзду, в якій позитивно відзначено роботу Товариства, визначено пріоритетні напрями наукової та науково-практичної діяльності, вказано про неприйнятність та крайню шкідливість для майбутнього держави виключення Кабінетом Міністрів України географії з переліку галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Таке рішення Уряду щодо однієї з фундаментальних та найдавніших наук, яка забезпечує потреби практично усіх напрямів суспільного розвитку, викладання якої у навчальних закладах відіграє вирішальну роль у формуванні світогляду, громадянської позиції населення України, особливо молоді, не відповідає науково-обгрунтованим рекомендаціям та пропозиціям вітчизняних вчених, досвіду багатьох інших держав, рішенням та рекомендаціям, ухваленим Міжнародними географічними конгресами, авторитетними міжнародними організаціями, які спеціально займаються питаннями географії та географічної освіти.

З’їзд ухвалив Звернення до Президента України, Верховної ради України, Прем’єр-міністра України, Міністерства освіти і науки України з пропозицією переглянути це рішення і забезпечити внесення географії до відповідного переліку як окремої галузі знань, яка для забезпечення інтересів розвитку науки і освіти, потреб різних сфер діяльності комплексно у взаємозв’язку досліджує природні, соціально-економічні та інші процеси і явища у їх просторовому розвитку, розробляє шляхи реалізації геополітичних інтересів України, забезпечення її територіальної цілісності, удосконалення системи адміністративно-територіального устрою, підвищення ефективності державної регіональної політики.


Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2018