Новини

 

Міжнародна науково-практична конференція "Економіко-правові проблеми становлення в Україні громадянського суспільтва"

15.04.2005
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. І.І.МЕЧНИКОВА
КАФЕДРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І МЕНЕДЖМЕНТУ
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ І КЕРІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ Й ОРГАНІЗАЦІЙ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


10-річчю проголошення
незалежності України присвячується


МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

“ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ
СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”

8-9 вересня 2005 року
м. Херсон8-9 вересня 2005 року в Херсонському державному університеті відбудеться міжнародна науково-практична конференція “Економіко-правові проблеми становлення в Україні громадянського суспільства”.

Секційні напрямки конференції:


Секція 1. “Проблеми державно-правової реформи в контексті європейського вибору України”
 Європейська інтеграція та питання реалізації поділу влади;
 Європейські правові стандарти та проблеми розвитку правової системи України;
 Євро інтеграція та нові перспективи України;
 Проблеми державного будівництва та євро інтеграційні процеси;
 Судово-правова реформа: реальність та перспективи.

Секція 2: “Проблеми економічної теорії і практики в світі євроінтеграційних процесів”
 Економічні важелі сучасних європейських інтеграційних процесів.
 Шляхи підвищення інвестиційної активності в контексті міжнародного співробітництва.
 Податкове реформування в умовах соціально-економічної перебудови України.
 Регіональні особливості входження у Європейський Союз.
 Економічна теорія і її роль у інтеграційних процесах.
 Розвиток і особливості функціонування фондового ринку України.


Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.


Для участі у конференції необхідно надіслати статтю (на дискеті 3,5), яка буде опублікована в збірнику наукових праць конференції.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЇ


Текст статті повинен бути в форматі Word для Windows шрифтом 14 Times New Roman. Формат аркушу А4. Поля: верхнє, нижнє – 20 мм, ліве – 25мм, праве – 15 мм. Інтервал між рядками - 1,5.

Назву статті друкувати заглавними літерами симетрично до тексту. Під назвою статті справа вказати ім’я і прізвище автора, під ними – назву організації, в якій працює автор. Видання матеріалів конференції здійснюватиметься за кошти авторів, вартість однієї сторінки тексту – 8 грн.

Список використаних джерел, а також анотації на українській, російській та англійській мовах навести у кінці статті.

Матеріали, заявку та гроші (обов’язково поштовим переказом) просимо надіслати до 3 вересня 2005 року за адресою:

Україна, 73000, м.Херсон,
вул.40 років Жовтня, 27
Херсонський державний університет,
економіко-юридичний факультет,
кафедра теорії держави і права

Тел. (0552) 32-67-62
E-mail: mailto:belyaeva@kpu.ks.ua.ОРГКОМІТЕТЗАЯВКА
на участь у Міжнародній науково-практичній конференції
“Економіко-правові проблеми становлення
в Україні громадянського суспільства”.


Прізвище______________________________
Ім’я___________________________________
По батькові____________________________
Науковий ступінь_______________________
Вчене звання___________________________
Посада________________________________
Організація (установа)___________________

Службова адреса________________________

Домашня адреса________________________

Телефони: службовий___________________
домашній____________________
Факс____________ E-mail ________________

Потреба в готелі: ТАК, НІ (непотрібне закреслити)
Планую: (непотрібне закреслити)
 виступити з доповіддю;
 виступити з інформацією;
 взяти участь як слухач.
Назва доповіді (виступу)_________________
______________________________________
______________________________________

Підпис________________________________
Дата__________________________________
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2018