Новини

 

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених “УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПИТАННЯ ІСТОРІЇ, ТЕОРІЇ, МЕТОДИКИ”

15.12.2004
Міністерство освіти і науки України
Херсонський державний університет
Факультет культури і мистецтв
Лабораторія проблем гуманізації навчання та виховання АПН України
Науково-педагогічна лабораторія з художньо-естетичного виховання

24-25 березня 2005 року
проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію
студентів і молодих учених

“УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА: ПИТАННЯ ІСТОРІЇ, ТЕОРІЇ, МЕТОДИКИ”


До участі запрошуються студенти, магістранти і аспіранти вищих навчальних закладів.

Тематика конференції – етнологія, фольклористика, музичне, хореографічне та пластичні мистецтва, театр і драматургія, кінознавство, культурологія, літературознавство.

До участі у конференції необхідно подати:

1. заявку (вказати повне ім’я, тему доповіді, навчальний заклад, факультет, курс, домашню адресу, телефон, ел. пошту);
2. дискету з текстом;
3. роздрукований примірник доповіді;
4. рецензію наукового керівника (завірена печаткою установи);
5. інформацію про наукового керівника (вказати повне ім’я, науковий ступінь, вчене звання, посаду).
Матеріали конференції будуть опубліковані. Обсяг статті – до 5 сторінок машинопису. Редколегія залишає за собою право вибору та редагування статей. Вартість публікації – 5 грн. за сторінку.

Вимоги до оформлення статті:
* файл MS Word
* шрифт Times New Roman
* кегль – 14; інтервал – 1,5 пт; всі поля – 2 см.
* список використаної літератури в кінці статті в алфавітному порядку
* посилання у тексті в квадратних дужках, де перша цифра – номер у списку літератури, а друга – номер сторінки. Напр., [12; 45-46], [9; 24-37], [ див.: 3;7]
* файл має бути названий прізвищем автора латиницею і збережений у форматі – doc

Статті, оформлені без дотримання вимог, до друку не приймаються.
Кінцевий термін подачі матеріалів – 1 березня 2005 року.

Адреса: ХДУ, Факультет культури і мистецтв, вул. 40 років Жовтня, 27, Херсон, 73000

E-mail: tsurkan@ksu.ks.ua

Поштові перекази надсилати за адресою: Треніна Світлана Василівна, вул. Ливарна, 1,
кімн. 418, Херсон, 73024


Оргкомітет
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2018