Новини

 

Спільно працюємо над створенням університетів майбутнього

17.01.2012
16-18 січня 2011 р. філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка приймає почесного гостя із Москви – заступника декана факультету політології Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова Івана Олександровича Чіхарєва. За час відвідин Іван Олександрович побував на захисті кандидатської дисертації з політичних наук, на яку надав свій відгук, зустрівся із деканом філософського факультету Анатолієм Євгеновичем Конверським, а також керівниками кафедр політології та державного управління університету. В рамках візиту передбачено, також, участь у семінарі з політологічної тематики.
Співпраця між філософським факультетом та, зокрема, кафедрою політології Київського університету, з одного боку, та факультетом політології університету у Москві розпочалася з моменту створення останнього у 2008 р. З того часу фахівці обох структур спільно працюють у кількох сферах. На думку І. О. Чіхарєва, найважливішим є те, що між викладачами політології провідних університетів двох держав відбувається постійний обмін думками та ідеями. Цьому сприяє проведення спільних заходів – конференцій, науково-практичних семінарів, фахових дискусій тощо. Щороку українські вчені-політологи – серед почесних гостей Ломоносівських читань, які проводить факультет політології у Москві. І щороку московських колег привітно зустрічає філософський факультет в рамках традиційної конференції «Дні науки». У листопаді 2011 р. українські експерти взяли активну участь в обговоренні розробленого факультетом політології в Москві університетського освітнього стандарту МДУ з політології. Сучасна політична наука, наголосив І. О. Чіхарєв, повинна відповідати усім вимогам сучасності, а це передбачає впровадження у навчальний процес принципів Болонської системи, залучення до розробки навчальних програм та курсів роботодавців, рекомендації яких можуть зробити майбутніх випускників більш конкурентоздатними на ринку праці. І в цьому контексті дуже важливою є спільна робота двох структур.
Не менш важливим напрямом співпраці є і розробка пропозицій для вирішення актуальних суспільно-політичних проблем. Так, фахівці кафедр обох факультетів проводять дискусії на тему євразійської інтеграції як альтернативної моделі майбутнього розвитку державності. В цьому контексті розвивається співробітництво і з іншими державами, насамперед, колишніми республіками СРСР, а також рядом країн Східної та Південної Європи. Під час весняних конференцій 2012 р. заплановано активізувати роботу в цьому напрямку для того, щоб багатостороння співпраця стала більш ефективною.
Разом з тим, університет, вважає І. О. Чіхарєв, повинен існувати поза часом та над будь-якими політичними негараздами. Обидва храми науки – Київський та Московський університети – виникли ще за часів Російської імперії, пережили часи СРСР та зараз функціонують в рамках двох незалежних держав. А тому дуже важливо, переконаний Іван Олександрович, зберегти зв’язки, які уже налагоджені, та поглиблювати співпрацю. Університети майбутнього відіграватимуть дедалі важливішу роль у житті суспільства. Освіта не завершуватиметься із отриманням диплому, натомість, людина зрозуміє необхідність навчатися протягом всього життя і університети мають бути спроможними задовольняти ці потреби. Освітні стандарти повинні стати більш гнучкими, практично-орієнтованими, студенти мають отримувати можливість здобувати знання дистанційно. І такі університети майбутнього будуть відкритими до наукових дискусій один з одним та спільної роботи. На цей шлях уже стали філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка та факультет політології Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова, дружба та співпраця яких із роками лише міцніє.

Христина Голинська – начальник відділу інформаційних досліджень та зв`язків з громадськістюІнформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2018