Новини

 

Конкурс наукових робіт серед студентів економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка

16.01.2012

Оголошується щорічний
КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ
серед студентів економічного факультету

Найкращі роботи будуть опубліковані в збірнику наукових праць студентів економічного факультету

Умови участі: до 1 березня 2012 року (включно) необхідно подати Вашу роботу у електронному та друкованому варіанті в науковий відділ (к.701).

Загальні вимоги до роботи:

1. Обсяг: 10-14 тисяч знаків;

2. Шрифт: Times New Roman, кегль 12; інтервал – одинарний;

3. Поля: верхнє – 1,5 см, нижнє – 1,5 см, ліве – 2,5 см, праве -1,5 см;

4. Нумерація сторінок – від центру (внизу сторінки);

5. Стаття повинна містити: прізвище, ім’я, по-батькові, курс, спеціальність студента

6. Анотації (українською та англійською) курсивом. Виклад матеріалу в анотації має бути стислим і точним (близько 50 слів);

7. Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках (наприклад, [4, с. 5; 8, с. 10];

8. На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі рисунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці повинні мати заголовки;

9. Список літератури подається в кінці статті, складений за абеткою. В тексті статті в квадратних дужках вказується лише порядковий номер джерела та сторінка(и) (напр.; [1, с. 12-15]);

10. Рецензія наукового керівника.

За більш детальною інформацією звертайтеся в науковий відділ (к.701)

або до Несіна Євгена, тел. (063) 463-00-56

Прес-центр
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2018