Новини

 

«Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи».

10.10.2011

Вже вкотре на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка під егідою кафедри фінансів 6-7 жовтня 2011 року відбулась VIII Міжнародна науково-практична конференція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи». Конференція знайшла широкий відгук серед наукової спільноти майже всіх регіонів України: усього було подано заявок на участь 123 учасників, серед яких 14 докторів наук, 69 кандидатів наук, 10 державних службовців, 6 представників банківського сектору та інші фахівці. Окрім провідних учених і практиків з України у галузі фінансових відносин виявили бажання взяти участь у конференції представники й інших країн: зокрема, д.е.н., професор Російського Університету Дружби Народів Людмила Шкваря, д.е.н., професор Азербайджанського технічного університету Руфат Кулієв та професор Савойського університету (Франція) Жиль Пезан.
З вступним словом на пленарному засіданні конференції виступив декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України Базилевич В.Д. З доповіддю «Фінансова стабільність в умовах соціально-економічного розвитку України» виступив д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, проректор з науково-педагогічної роботи Лютий І.О. Далі засідання було продовжено цілою низкою актуальних доповідей, які викликали активну дискусію. Зокрема, проблематику функціонування національних фінансових ринків в контексті існуючих системних ризиків та шляхів їх мінімізації розкрив у своїй доповіді д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Ковальчук Т.Т. Заступник Голови ГоловКРУ Чечуліна О.О. представила доповідь про основні тенденції та новації внутрішнього державного аудиту в контексті європейських стандартів контролю. Також зі своїми прогресивними ідеями виступили представники Інституту економіки та прогнозування НАН України, ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, Національного банку України. На пленарному засіданні та у секціях із доповідями виступили науковці з таких провідних ВУЗів України та зарубіжжя як Російський Університет Дружби Народів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет ДПС України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Тернопільський національний економічний університет, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Чернігівський державний інститут економіки і управління та інші.
Упродовж другого дня робота конференції відбувалася у чотирьох секціях. Доповіді та презентації були присвячені основним закономірностям та перспективам розвитку фінансової політики та функціонування фінансової системи України; фіскально-бюджетному механізму у забезпеченні соціально-економічного розвитку України; основним проблемам корпоративних фінансів та конкурентоспроможності національної економіки; міжнародному досвіду та розвитку національного фінансово-кредитного ринку в умовах глобалізації.
У секціях свої погляди на проблеми функціонування фінансової системи України виклали молоді вчені, аспіранти та студенти. Магістри 2-го року навчання Київського національного університету Анзін Р.О, Онищенко Д.І., Пасажко Т.С., Решетова Г.В. та Шпигоцька Н.О. представили широкому колу слухачів колективну доповідь про особливості оцінки вартості акцій вітчизняних компаній (за результатами участі в конкурсі Global Investment Research Challenge). Найкращі з учасників заходу були відзначені грамотами в наступних номінаціях: «За активну участь у конференції», «За оригінальну ідею у висвітленні матеріалу» та «За кращу доповідь».
Враховуючи актуальність доповідей учасників конференції було прийнято рішення опублікувати основні результати у науковому збірнику «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка».
Головним завданням конференції було висвітлення нових ідей щодо розвитку та вдосконалення фінансово-кредитної системи України та механізму фіскально-бюджетної політики. Результати роботи конференції засвідчили, що існує нагальна необхідність у проведенні таких наукових заходів для пошуку нових імпульсів і можливостей для критичної оцінки сучасних проблем та перспектив розвитку фінансової системи України.
На заключному засіданні конференції були підведені підсумки і узагальнені висновки щодо роботи секцій. Була висловлена подяка усім організаторам та учасникам конференції і прийнято рішення продовжити традицію проведення науково-практичної конференції у наступні роки.


Заступник голови
оргкомітету конференції
д.е.н., професор,
завідувач кафедри фінансів,
проректор з науково-педагогічної роботи Лютий І.О.


Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2018