Новини

 

Молодіжна наукова конференція з інформатики, м. Київ, Україна, 20-21 листопада 2003 р.

20.10.2003
Національний авіаційний університет
Інститут інформатики
Молодіжна наукова конференціяОСНОВНІ НАПРЯМКИ
КОНФЕРЕНЦІЇ


  • інженерія програмного забезпечення;

  • інформаційна безпека;

  • інформаційні управляючі системи та технології;

  • комп’ютеризовані системи управління;

  • комп’ютерна інженерія;

  • математичне моделювання та чисельні методи;

  • мережеві технології;

  • прикладна інформатика;

  • прикладна математика;

  • програмне забезпечення


ВАЖЛИВІ ДАТИ:

До 1 листопада 2003 року – подача матеріалів та реєстраційних даних.
До 10 листопада 2003 року – експертиза.
20-21 листопада 2003 року – робота конференції за програмою.ВИМОГИ

Для публікації матеріалу подається:
- електронна версія статті (електронною поштою або на дискеті);
- роздрукована стаття (1 примірник), в обсязі 3-4 повних надрукованих аркушів.
Робочі мови: українська, російська. Статті набираються в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows. Формат аркуша: А4 (210x297 мм). Поля: ліве - 25 мм; праве - 15 мм; верхнє - 25 мм; нижнє - 25 мм. Міжрядковий інтервал - одинарний. Включити режим "Автоматичне розміщення переносів". Заголовок (Times New Roman Cyr, font 12) - вирівнювання по лівому краю.
Відомості про авторів - ініціали, прізвище, (Times New Roman Cyr, font 12, bold) - вирівнювання по правому краю, відступ зверху - 12 пт, знизу - 12 пт.
Текст статті (Times New Roman Cyr, font 11), відступ першого рядка абзацу 10 мм - вирівнювання по ширині;
Підписи до малюнків (Times New Roman Cyr, font 11) - вирівнювання по лівому краю.
Заголовки таблиць (Times New Roman Cyr, font 11, bold) - вирівнювання по центру.
Використана література: Список літератури (Times New Roman Cyr, font 12, bold) - вирівнювання по центру, відступ зверху - 12 пт, знизу - 6 пт; прізвища й ініціали авторів джерела (Times New Roman Cyr, font 11, italic); назва роботи (Times New Roman Cyr, font 11, відступ знизу б пт між окремими джерелами у списку літератури) - вирівнювання по ширині, оформлюється у вигляді нумерованого списку.
Для участі подаються реєстраційні данні:
прізвище, ім’я, по-батькові автора, назва учбового закладу, факультет, курс, контактні телефони,
е-mail, науковий керівник (П.І.Б., посада, звання).

Адреса:
03058, Київ-58, проспект Комарова, 1. НАУ, корпус 6, кімната 6-206, Тел.: 484-96-49,
е-mail:

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2019