Новини

 

Підписано угоду про співробітництво між Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та юридичним факультетом Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

26.03.2009
Як розповіла нашому кореспонденту заступниця декана юридичного факультету з наукової роботи проф. Кохановська О.В.
25 березня 2009 року о 13-00 годині у Великій залі Вченої Ради Київського національного університету ім. Тараса Шевченка відбулася церемонія підписання Договору про співробітництво між Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України і юридичним факультетом Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за участю ректора Київського національного університету ім. Тараса Шевченка академіка НАН України, доктора філософських наук, професора Губерського Леоніда Васильовича, директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академіка НАН України, доктора юридичних наук, професора Шемшученка Юрія Сергійовича, декана юридичного факультету, доктора юридичних наук Гриценка Івана Сергійовича, а також за участі керівництва юридичного факультету (завідувачів кафедрами та заступників декана) і керівництва Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (заступника директора, д. політ. н. Горбатенка В.П., вченого секретаря Української асоціації порівняльного правознавства, к.ю.н., доц., с.н.с. Кресіна О.В.).


Договір про встановлення взаємовигідних і тривалих партнерських відносин передбачає співробітництво в сфері науково-дослідної, навчально-методичної, організаційної, інформаційної, експертної, видавничої та іншої діяльності в галузі правознавства.
Договір укладено з метою сприяння розвитку юридичної науки та освіти, популяризації наукових знань, обміну досвідом, підвищення кваліфікації науковців та викладачів, забезпечення доступу студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників до наукових здобутків юридичної думки, створення творчих колективів для розробки актуальних наукових проблем, об’єднання зусиль Сторін для здійснення спільних проектів у сфері юриспруденції, у тому числі із залученням третіх осіб, для забезпечення координації і кооперації в сферах: навчально-методичної, науково-дослідної, організаційної, інформаційної, експертної, видавничої та іншої діяльності Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
Було визначено основні завдання, форми і напрями співробітництва Сторін на 5 років, а також конкретні заходи співробітництва на 2009-2010 р.р.
Прес-Центр
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2018