Новини

 

Інтернет-конференція "ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ СУБ'ЄКТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ" (Росія, Ставрополь, березень–квітень 2004 р.)

22.12.2003
Ставропольський державний університет
Ставропольський регіональний центр інформатизації

Інтернет-конференція
"ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ СУБ'ЄКТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ" (Росія, Ставрополь, березень–квітень 2004 р.)


Шановні колеги!

У березні-квітні 2004 року Ставропольський державний університет проводить Інтернет-конференцію "ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ СУБ'ЄКТА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ".
Формат Інтернет-конференції дозволить залучити до участі велике число вчених, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, що цікавляться проблемами психології суб'єкта і педагогіки ынфокомуныкацыйних технологій, не тільки в Росії, але і за рубежем. Кожен бажаючий може висловити свою думку з обговорюваних проблем, надіслати свою доповідь по темі конференції, а також взяти участь в обговоренні доповідей, що буде проходити в дискусійному розділі.

СЕКЦІЯ 1
Методологічні аспекти дослідження умов становлення суб'єкта.

- Суб'єкт як феномен дійсності і пізнавального простору;
- Проблеми суб'єкта в сучасній ситуації інформаційного суспільства;
- Суб'єкт у соцыокультурному просторі свого становлення;
- Проблеми детермінації розвитку властивостей суб'єкта.

СЕКЦІЯ 2
Психологічні механізми розвитку суб'єкта в інформаційному суспільстві.

- Становлення суб'єкта, суб’єктності й активності особистості.
- Психологія суб'єкта і механізми саморегуляції;
- Проблема вивчення суб'єкта і стильових параметрів діяльності;
- Психологія індивідуального і групового суб'єкта;
- Проблеми активності суб'єкта в діяльності, спілкуванні, пізнанні;
- Психологічні умови розвитку властивостей суб'єкта діяльності в сучасному інформаційному суспільстві.

СЕКЦІЯ 3
Психолого–педагогічні умови формування властивостей суб'єкта діяльності.

- Психологічні умови становлення суб'єкта навчальної діяльності;
- Психолого–педагогічні способи розвитку суб'єкта освітньої діяльності (у шкільному віці, студентському, в умовах підвищення кваліфікації);
- Проблема активності суб'єкта в пізнавальному просторі інформаційного суспільства;
- Проблеми самовизначення і саморозвитку суб'єкта.
- Психофізіологічні аспекти становлення суб'єкта.

СЕКЦІЯ 4
Соціологічні і соціально–психологічні проблеми розвитку суб'єкта в інформаційному суспільстві.

- Роль культури в становленні суб'єкта;
- Особливості соціалізації суб'єкта в багатонаціональному регіоні;
- Роль суб'єкта в процесі міжетнічної взаємодії;
- Інфокомунікаційні технології в освітньому процесі як середовище формування суб'єкта єдиного інформаційного простору.

СЕКЦІЯ 5
Системні дослідження розвитку індивідуальності і суб'єкта в інформаційному суспільстві.

- Реалізація принципів системного і системно–структурного підходів при дослідженні індивідуальності людини;
- Взаємозв'язок індивідуальних особливостей людини і властивостей суб'єкта;
- Структура індивідуальності і структура суб'єктних властивостей особистості;
- Конституційно–типологічні особливості особистості і проблема розвитку суб'єкта.

Для участі у конференції, будь ласка, зареєструйтеся на сайті конференції www.stavsu.ru.

Якщо Ви будете виступати на конференції з доповіддю, то необхідно надати в оргкомітет:
— Текст доповіді - до 11 000 друкованих символів, включаючи пробіли, якщо в тексті доповіді використовуються малюнки, схеми, формули, тобто можливість завантажити файл із Вашою доповіддю у форматі Microsoft®Word за допомогою спеціальної форми в режимі он-лайн.
— Анотацію - короткий зміст роботи, до 1 000 друкованих символів, включаючи пробіли - пишеться автором.
— Рецензію - коротка характеристика роботи, дана провідним спеціалістом у цій області - до 2 000 друкованих символів, включаючи пробіли.

Для публікації доповіді в режимі он-лайн виберіть у відповідній секції пункт «Опублікувати доповідь» і надайте запитувану інформацію. Ваша доповідь буде занесена у базу і перевірена модератором. Якщо не було допущено помилок в оформленні і доповідь відповідає тематиці конференції, Ваша доповідь незабаром з'явиться в секції на сервері конференції. Якщо Вам не вдалося завантажити доповідь, то Ви можете вислати саму доповідь і прикладену інформацію з електронної пошти (е-mail) на адресу: itconf@stavsu.ru
За матеріалами конференції планується видання збірника.

Оплата публікації здійснюється за рахунок авторів.
Наша адреса: Росія 355009, м.Ставрополь, вул.Пушкіна, 1
Телефон:+7 (8652) 35-72-65
Факс:+7 (8652) 35-40-33
E-mail: itconf@stavsu.ru
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2019