Новини

 

Міжнародна науково-практична конференція "НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІКИ В ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ"

26.02.2008
УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА
”КРОК”

Міжнародна науково-практична конференція


НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІКИ В ГЛОБАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ


16-17 квітня 2008 року

Київ

Шановні друзі!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції ”Національні економіки в глобальному економічному просторі”, яка відбудеться 16-17 квітня 2008 року в Університеті економіки та права ”КРОК”.
До участі у конференції запрошуються науково-педагогічні працівники, аспіранти.

На конференції передбачається робота таких секцій:
1. Міжнародна економіка.
Шанси і ризики національного економічного розвитку в умовах глобалізації

2. Міжнародний бізнес.
Глобалізаційні тенденції в міжнародному бізнесі: чи стає міжнародний бізнес глобальним?

3. Міжнародна логістика.
Глобальна логістика в забезпеченні міжнародної бізнесової діяльності

4. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
Зміни в менеджменті зовнішньоекономічної діяльності під впливом дії глобалізаційних тенденцій

5. Міжнародна інформація.
Формування інформаційно-знаннєвих суспільств в умовах глобалізації
Робочі мови: українська, російська, англійська.
Для участі в конференції Вам необхідно до 15 березня 2008 року надіслати заявку на участь (форма додається), тези доповіді у електронному вигляді та рецензію наукового керівника для аспірантів за адресою: metodistme@krok.edu.ua

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ
Заявка на участь у
міжнародній науково-практичній конференції ”Національні економіки в глобальному економічному просторі”

Прізвище _________________________________________
Ім'я ______________________________________________
По батькові ______________________________________
Повна назва та адреса установи, ВНЗ учасника__________________________________________
Кафедра, посада, вчений ступінь_____________________
Тема доповіді ______________________________________
Номер та назва секції ______________________________
Відомості про наукового керівника:
Прізвище _________________________________________
Ім'я ______________________________________________
По батькові ______________________________________
Місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання ___
__________________________________________________
Відомості про приїзд (вказати необхідне):
Особиста участь / Дистанційна участь
В разі потреби просимо повідомити про необхідність
бронювання житла, вказавши строк проживання
Координати учасника:
Індекс _________ Адреса _________________________________
Тел. дом., моб.:_______________ Факс: ______________________
Ел. адреса ______________________________________________


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ
 назва файлу повинна відповідати номеру секції та прізвищу учасника конференції латиницею (наприклад: 2_ivanov.doc);
 текст має бути виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows;
 файл електронною поштою (тема електронного повідомлення має містити прізвище та ім’я учасника)
Примітка: електронний варіант наукових доповідей та заявки на участь мають бути підтверджені нашим повідомленням про отримання.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ
 Тези наукових доповідей і повідомлень повинні відповідати секціям конференції, містити наукове дослідження;
 Обсяг – до 4-х сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм);
 Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве – 25 мм;
 Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal;
 Перший рядок – прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні);
 Другий рядок – посада, вчене звання, науковий ступінь, повна назва ВНЗ (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні);
 Третій рядок - ім’я, по батькові та прізвище наукового керівника, вчене звання, науковий ступінь, місце роботи, посада (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні).
 Четвертий рядок – назва доповіді (шрифт напівжирний прописний, вирівняний по центру);
 Далі йде текст доповіді, що вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗИ ДОПОВІДІ
Петров М.А.
аспірант
Університету економіки та права ”КРОК”
Науковий керівник:
Іванов Р.І., д.е.н., проф. кафедри міжнародної економіки та бізнесу
Університету економіки та права ”КРОК”

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АНТИКРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ
Зі зміною економічних реалій сьогодення виникає нагальна потреба […текст тез доповіді…]


N.B. Редакційна колегія залишає за собою право редагування або відхилення матеріалу, який виконаний та оформлений з порушенням зазначених вище вимог!

NOTA BENE (НЕОБХІДНО ПАМ'ЯТАТИ):

1. Організаційний внесок за участь у коференції складає 50 грн. Оплату необхідно здійснити не пізніше 1 квітня 2008 року.
Реквізити:
Р/р № 26008544526001 (UAH) в РЦ КБ “Приватбанк”
МФО 320649, Код ЄДРПОУ 04635922

Призначення платежу: “Прізвище. Оргвнесок за участь у конференції з ПДВ”

2. Витрати на проїзд, проживання та харчування покриваються за рахунок учасників.

3. Матеріали конференції з доповідями будуть опубліковані до початку конференції .

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ
Всі заходи, заплановані Організаційним комітетом конференції, будуть проведені в Університеті ”КРОК”, який розташований за адресою:
м. Київ, вул. Лагерна, 30-32
(станція метро ”Берестейська”).
КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ


03113 Київ,
вул. Лагерна, 30-32, а/с 65 (станція метро ”Берестейська”)
Тел./факс: (044) 455-56-66, 456-71-91, 453-20-92,
456-66-20 (додатковий 221, 222)

Моб. тел.:80979172806
Літвін Наталія Миколаївна

Моб. тел.:80676594395
Ткаленко Світлана Іванівна

Ел. адреса: metodistme@krok.edu.ua
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2018