Новини

 

Про підготовку до підсумкової атестації та проведення екзаменаційних сесій

30.04.2020

На підставі частини третьої статті 2 Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. за наказу МОН України від 16 березня 2020 р. за , Статуту Університету і наказу ректора Університету від 11 березня 2020 р. за () ухвалено рішення:

 

1. Деканам факультетів, директорам інститутів та коледжів:

1.1 Організувати проведення захистів переддипломних практик та підсумкову атестацію (іспити та захисти кваліфікаційних робіт) здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра всіх форм навчання у травні 2020 року дистанційно (у синхронному режимі) із забезпеченням надійної автентифікаії здобувачів та жорсткого дотримання карантинних вимог усіма учасниками освітнього процесу.

1.2.  Перезатвердити графіки роботи екзаменаційних комісій (ЕК) за всіма рівнями освіти, максимально наблизивши час проведення атестації до дати завершення навчання та вказавши у графіках необхідні програмні засоби, електронні адреси та інші технічні вимоги. Забезпечити інформування членів ЕК та здобувачів освіти про внесені зміни усіма доступними способами (офіційні web-сайт, електронна пошта, соціальні мережі тощо).

1.3.  Довести до відома членів ЕК та здобувачів освіти всіх рівнів зміни у формах проведення підсумкової атестації (іспити в усній, тестовій формі тощо), а також незмінність змісту програми підсумкової атестації.

1.4.    Забезпечити завершення перевірки (у тому числі повторної) кваліфікаційних робіт за освітнім рівнем магістра у Системі виявлення та запобігання академічному плагіату не пізніш як за тиждень до початку роботи відповідних ЕК.

1.5.    Організувати отримання засобами поштового зв'язку оригіналів кваліфікаційних робіт на паперових носіях до засідання відповідних ЕК їх секретарями.

1.6.  Забезпечити під час проведення підсумкової атестації відеозапис (із попередженням про його проведення членів ЕК та здобувачів освіти на початку кожного засідання) та ведення протоколів ЕК, своєчасної підготовки і здачі звітів ЕК.

1.7.  У зв'язку із неможливістю організації навчальних та виробничих практик у травні-червні 2020 року на перехідних курсах передбачити їх перенесення на серпень-вересень 2020 року, а заплановані раніше на травень 2020 року семестрові екзаменаційні сесії провести у терміни, передбачені графіком навчального процесу Університету – у період з 08 по 30 червня 2020 року.

 

 

2. Науково-методичному центру організації освітнього процесу проаналізувати звіти ЕК за травень-червень 2020 року і, з урахуванням наведених у них зауважень, розробити рекомендації щодо проведення підсумкових атестацій із використанням технічних засобів дистанційного навчання.

 

3. Проректору з науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток) О. Д. Рожку забезпечити, за поданнями факультетів/інститутів/коледжів, підключення до необхідного для організації дистанційної підсумкової атестації програмного забезпечення.

 

Центр комунікацій

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2020