Новини

 

Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні ресурси та послуги: нові види, проблеми розвитку та використання", 21-22 квітня 2004 р., м. Полтава, Україна

08.12.2003
УКООПСПІЛКА
Полтавський університет споживчої кооперації України
Міжнародна науково-практична конференція
"Інформаційні ресурси та послуги: нові види, проблеми розвитку та використання"
21-22 квітня 2004 р., м. Полтава, Україна

Інформаційне повідомлення


21-22 квітня 2004 р. в м. Полтава відбудеться Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні ресурси та послуги: нові види, проблеми розвитку та використання".
Робота конференції буде проводитися на базі Полтавського університету споживчої кооперації України. До участі у роботі конференції запрошуються вчені, викладачі та наукові працівники закладів освіти, співробітники наукових, публічних та вузівських бібліотек, практики, експерти, бізнесмени.

Цілі конференції:

1. Узагальнення теоретичних та практичних аспектів сучасного стану та перспектив розвитку ринку інформаційних продуктів та послуг України, становлення якого обумовлено процесами інформатизації та переходом до ринкової економіки.
2. Обмін досвідом та обговорення проблем щодо місця та ролі бібліотек у формуванні інформаційних ресурсів держави та освітянському процесі.
3. Обговорення проблем щодо функціонування інформаційних установ з обслуговування некомерційних секторів - соціального і державного.
4. Обмін досвідом та розробка рекомендацій щодо формування економічних механізмів мотивації розвитку та регулювання ринку інформаційних ресурсів.

На конференції планується обговорення проблем за наступною тематикою:

- проблеми розвитку ринку інформаційних послуг;
- інтеграція України в світовий інформаційний ринок;
- організаційні та методологічні підходи до надання інформаційно-консультаційних послуг;
- проблеми формування та якості інформаційних ресурсів;
- електронне видання як інформаційний продукт на ринку послуг;
- місце бібліотек в структурі ринку інформаційних продуктів та послуг;
- актуальні проблеми інформаційно-бібліотечного обслуговування;
- електронні бібліотеки і освіта: можливості та перспективи;
- електронні бібліотеки вузів у формуванні інформаційної культури студентів;
- електронна бібліотека в системі дистанційного навчання;
- електронні засоби інформації в процесі наукових досліджень;
- глобальний характер інформаційних технологій.

Умови участі у конференції:

1. Бажаючим взяти участь у роботі конференції пропонується надіслати заявку та текст доповіді до 20 лютого 2004 р. на адресу оргкомітету. Доповіді будуть опубліковані до початку конференції в республіканському науково-практичному журналі "Регіональні перспективи", включеного ВАК України до Переліку №1 наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на одержання наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук. Доповіді повинні мати структурні елементи згідно вимог ВАК України. Публікація за рахунок організаторів.
2. Проживання та харчування учасники конференції оплачують самостійно. Можливе проживання у відомчому готелі університету.
3. Початок конференції 21.04.2004 р. о 1000. Реєстрація учасників 21.04.2004 р. з 900 до 1000.
4. Заїзд та поселення учасників конференції 20.04.2004 р.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Вимоги до оформлення текстів доповідей:

- приймаються оригінальні доповіді, що раніше не друкувалися;
- тексти доповідей приймаються українською, російською мовами;
- обсяг матеріалів 8-10 сторінок;
- матеріали приймаються у друкованому вигляді (з копією на дискетах 1,44Мб) та електронною поштою (e-mail: );
- форма подання матеріалів: папір формату А4, розмір шрифту - 14, інтервал - 1,5, поля стандартні;
- до текстів доповідей обов'язково додається авторська довідка, в якій наводяться: прізвище, ім'я та по батькові (повністю) автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, адреса і телефони, місце роботи, посада;
- тексти доповідей супроводжуються короткою анотацією (не більше 800 знаків)
українською мовою.

Адреса оргкомітету:

36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, Полтавський університет споживчої кооперації України, відділ АЕОД, к. 116, Іванова Валентина Василівна
тел. 0532(2) 2-04-72, 2-18-31, факс 50-02-22
e-mail:

ЗАЯВКА

учасника Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні ресурси та послуги: нові види, проблеми розвитку та використання", квітень 2004р.

Прізвище __________________________________________________
Посада ____________________________________________________
Ім'я_______________________________________________________
По батькові________________________________________________
Вчений ступінь ____________________________________________
Організація (установа)________________________________________
Контактний телефон, e-mail, адреса організації_______________________
Тема доповіді: __________________________________________
Тематичний напрямок____________________________________________
Підпис учасника __________
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2019