Новини

 

Лекція про українські студії в Канаді

03.12.2019

29 листопада 2019 року кафедру нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету КНУ імені Траса Шевченка відвідав канадський історик Олександр Панкеєв, голова Альбертського товариства сприяння розвитку українознавства Канадського інституту українських студій при Університеті Альберти (Едмонтон, Канада).

 

 Тут Олександр Панкеєв  прочитав лекцію про розвиток українознавства в Канаді та основний українознавчий осередок в країні – Канадський інститут українських студій (КІУС), заснований у 1976 р. при Університеті Альберти. Саме Альбертський університет був першим вищим навчальним закладом у Північній Америці, що запровадив регулярне викладання історії України у 1971 р. Відтоді україністика розвинулася в один з провідних напрямків наукових досліджень та навчання в Альбертському університеті.

 

Це засвідчує перелік програм та проектів КІУС. Його основними завданнями є організація українознавчих та українсько-канадських досліджень, видання книг і наукової періодики, розробка програми української освіти в Канаді, проведення конференцій, лекцій та семінарів, сприяння українознавчим дослідженням через надання грантів, зокрема за «Програмою українсько-канадських дoслiджень». Найвідомішими прoектами КІУС є переклад англійською мовою «Істoрiї України-Руси» Михайла Грушевськoгo та п’ятитомна «Encyclopedia of Ukraine», видані за сприяння відомого канадського й українського мецената Петра Яцика.

 

Найбільший інтерес у студентської аудиторії викликала інформація про можливості отримання грантів КІУСу для навчання і стажування в Канаді та Україні. Для цього пропонується низка спеціальних програм, у тому числі іменні програми Стасюків та Коляски. Водночас викладачі кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн обговорили із канадським колегою можливості наукової співпраці, зокрема на рівні фахових журналів «Journal of Ukrainian Studies» (КІУС) та «Американська історія і політика» (КНУ імені Тараса Шевченка), а також проведення у перспективі спільних науково-дослідницьких та освітніх проектів.

 

Ольга Сухобокова, доц. кафедри

 нової та новітньої історії зарубіжних країн

Прес-центр

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2020