Новини

 

Висновки експертної комісії за результатами акредитаційної експертизи

16.05.2019

Відповідно до підпункту 20 пункту другого розділу ХV «Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про акредитацію закладів вищої освіти і спеціальностей у закладах вищої освіти та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», було проведено первинну акредитаційну експертизу щодо підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика» за напрямом підготовки 6.120102 «Лабораторна діагностика» галузі знань 1201 «Медицина» (спеціальність 224 «Технологія медичної діагностики та лікування», галузь знань 22 «Охорона здоров’я») у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 

Експертна комісія, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 25 березня 2019 року №197-л.

 

Із результатами акредитаційної експертизи можна ознайомитися за посиланням:

knu.ua/content/upload/2019/-466768020.PDF
Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2019