Новини

 

Факультет психології запрошує на навчання за новою магістерською програмою

12.02.2019

 

Факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка інформує про започаткування нової магістерської програми.

 

Відтепер вступники матимуть можливість навчатися за магістерською освітньо-науковою програмою «Політична психологія» / «Political psychology». Зокрема, цьогоріч буде відкрито набір вступників на спеціальність 053 «Психологія» / «Psychology», до вибору студентів будуть доступні такі спеціалізації, як:

 • «Психологія політичного менеджменту»;
 • «Психологія політичних технологій».

 

Умови вступу:

На навчання приймаються особи, що мають освітній ступінь бакалавра чи магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста зі спеціальностей:

 • «Психологія»,
 • «Практична психологія»,
 • інших спеціальностей (напрямів підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

Вступні випробування:

 • іспит із фаху;
 • єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської).

Фахові компетентності спеціальності:

 • здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем політико-психологічної науки і/або практики;
 • уміння визначати, аналізувати й пояснювати психологічні явища політики, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їхнього розв’язання;
 • готовність приймати фахові рішення в складних і непередбачуваних умовах політичної ситуації й адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності;
 • уміння пропонувати творчі способи розв’язання політико-психологічних задач і проблем, виробляти й приймати науково-коректні рішення щодо їхнього розв’язання;
 • здатність здійснювати практичну діяльність у суспільно-політичній сфері (тренінгову, прогностичну, консультаційну, психодіагностичну) із використанням науково верифікованих методів, технік і технологій.

У програмі підготовки:

 • теоретико-методологічні засади політичної психології;
 • індивідуально-психологічні аспекти людини в політиці (політична свідомість, політична поведінка, політичне лідерство тощо);
 • психологія політичної влади й політичних еліт;
 • політичні конфлікти, війни та управління ними;
 • політична комунікація, проблеми інформаційної експансії та безпеки;
 • аналіз і моделювання електоральної поведінки;
 • форми впливу в політиці.

Сфери потенційного працевлаштування й подальшого навчання:

 • як дослідник, радник, управлінець, експерт, помічник народного депутата, політичний технолог, іміджмейкер у сфері політики, фахівець із політичної реклами й PR–технологій, викладач політико-психологічних дисциплін в організаціях та інституціях політичного, суспільного, освітнього та інформаційного секторів;
 • фахівець психологічного сектору у сфері розвитку громадянського суспільства.

Окрім того, можливий вступ до аспірантури, а також підвищення кваліфікації й отримання додаткової післядипломної освіти.

Термін навчання за магістерською освітньо-науковою програмою1 рік 9 місяців.

 

За матеріалами факультету психології

 

Центр комунікацій

 

 

Інформаційно-обчислювальний центр університету

© Всі права захищені 1995-2019