Новини

 

Постанова уряду про Київський університет

04.08.2009
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 липня 2009 р. № 795

Київ


Питання Київського національного
університету імені Тараса Шевченка


З урахуванням важливої ролі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у підготовці науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації як провідного навчально-наукового центру Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Надати Київському національному університетові імені Тараса Шевченка (далі — Університет) статус самоврядного(автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу, який провадить діяльність відповідно до свого Статуту.

2. Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Міністерству праці та соціальної політики вирішити питання щодо збільшення протягом 2011—2012 років на 30 відсотків розмірів посадових окладів, ставок погодинної заробітної плати науково-педагогічних та наукових працівників і на 20 відсотків — стипендії студентів Університету.

3. Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів передбачати починаючи з 2011 року під час складання проекту Державного бюджету України кошти для організації стажування 200 науково-педагогічних та наукових працівників, 1000 студентів і аспірантів Університету у провідних зарубіжних науково-навчальних центрах, фінансування наукових досліджень в обсязі не менш як 25 відсотків коштів державного бюджету, що передбачаються для його утримання, придбання обладнання та новітніх засобів навчання, проведення реконструкції навчальних корпусів, спортивного комплексу, стадіону, інженерних мереж і доріг, спорудження Палацу студентів, будівництва житлового будинку на 200 квартир для співробітників та гуртожитків для студентів Університету (не менш як на 2000 місць), упорядження території Ботанічного саду імені академіка О. Фоміна, облаштування на території Канівського природного заповідника (Черкаська область) пам’ятних історичних місць, пов’язаних з іменем Т. Г. Шевченка.

4. Підтримати пропозицію Міністерства освіти і науки щодо надання Університету права поетапно протягом 2011—2012 років самостійно встановлювати нормативи співвідношення чисельності студентів у розрахунку на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника, але не менш як п’ять до одного.

5. Міністерству освіти і науки, Міністерству юстиції та Вищій атестаційній комісії подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України проекти актів законодавства щодо надання Університету права приймати остаточне рішення про присвоєння вчених звань, присудження наукових ступенів з видачею атестатів та дипломів державного зразка.

6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування утриматися від прийняття рішень, виконання яких може призвести до неправомірного відчуження майна (у тому числі земельних ділянок), що належить Університету, а в разі прийняття у передбачених законом випадках рішень стосовно такого майна враховувати особливості визначеного Законом України “Про вищу освіту” та іншими актами законодавства правового режиму майна вищих навчальних закладів, що мають статус національного.

Прем’єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО
Information and Computer Centre of University

© All rights reserved 1995-2021