Новини

 

Засідання Вченої ради: підсумки 17 січня

17.01.2022

Про основні підсумки року минулого і завдання на наступний рік у науково-дослідницькій роботі Київського національного університету імені Тараса Шевченка йшлося під час засідання січневої Вченої ради.

Перше у новому році засідання Вченої ради розпочалося з урочистого вручення Подяк МОН України співробітникам Університету за проведення експертизи проєктів, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених. Вручивши подяки, ректор Університету Володимир Бугров привітав нагороджених співробітників та побажав їм подальших успіхів.

Далі голова Вченої ради Леонід Губерський оголосив порядок денний і передав слово проректорці з наукової роботи Ганні Толстановій, яка доповіла з основного питання: «Науково-дослідницька робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2021 рік і завдання на 2022 рік».

Проректорка зауважила, що за звітний період активізовано роботу щодо оцінки ефективності діяльності наукових шкіл КНУ. Наразі в Університеті функціонує 70 наукових шкіл в розрізі відповідних наукових напрямів, за якими Університет атестований в частині провадження наукової діяльності.

Також у 2021 році статус наукових об’єктів, що становлять національне надбання України, надано трьом об’єктам Університету: Колекції інтродуцентів Ботанічного саду імені акад. О. В. Фоміна; Фонду стародрукованих, рідкісних і цінних книжкових зібрань Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича; Горизонтальному сонячному телескопу Астрономічної обсерваторії Університету.

Тематичний план науково-дослідних робіт Університету 2021 року сформували 75 науково-дослідних робіт (НДР), що виконуються за кошти Державного бюджету України. За кошти спеціального фонду було виконано 56 НДР та 18 міжнародних грантів/НДР в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва. «Варто зазначити, що університетські команди постійно розширюють свою міжнародну співпрацю в науковій сфері, зокрема у 2021 році укладено 11 нових договорів на виконання міжнародних проєктів», – наголосила проректорка.

Також Ганна Миколаївна зауважила: «Слід наголосити, що загальний показник ефективності для соціогуманітарних підрозділів вперше дорівнює природничим, що засвідчує правильну стратегію Університету щодо постійного мотивування соціогуманітарних підрозділів до більш активної наукової діяльності у конкурсному фінансуванні науки».

Університет вирізняється з-поміж інших ЗВО країни наявністю власної унікальної наукової інфраструктури. Так, університетські наукові дослідження проводяться у відокремлених наукових підрозділах: у Канівському природному заповіднику, Ботанічному саду ім. академіка О.В. Фоміна, ННЦ «Інститут біології та медицини», Астрономічній обсерваторії, Інституті психіатрії, Міждисциплінарному аналітичному центрі Університету, науково-дослідних лабораторіях і секторах факультетів/навчально-наукових інститутів Університету, а також здійснюються тимчасово створеними науковими колективами. Важливою складовою організації науково-дослідницької роботи в Університеті стали центри колективного користування науковим обладнанням (ЦККНО). Наразі в Університеті вже функціонує 3 таких центри.

Знаковим досягненням минулого року стало значне покращення наукової інфраструктури Університету. Було придбано 68 одиниць дороговартісного обладнання, зокрема за кошти: грантів НФДУ – 35 одиниць; на виконання завдань пріоритетних наукових напрямів – 31 одиниця; для підтримки об’єктів національного надбання – 1 одиниця; держзамовлення  – 1 одиниця.

«Університет дійсно може пишатися науковими здобутками 2021 року, дбаючи про забезпечення позитивної динаміки і збереження наукового потенціалу. Необхідними складовими цього процесу є підготовка кадрів вищої кваліфікації», – відзначила Ганна Толстанова.

У 2021 році підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів здійснювалася за 40 ліцензованими спеціальностями у межах 15 із 29 чинних галузей знань, за 45 освітньо-науковими програмами. Наразі в аспірантурі навчаються 1081 особа та 16 – в ад’юнктурі, у докторантурі перебуває 39 докторантів.

За результатами вступної компанії у 2021 році до аспірантури зараховано 255 осіб та 4 особи – до ад’юнктури. Також вперше був запроваджений конкурс на стипендію «Родовід», який покриває всі витрати на контрактній формі навчання і передбачає оплату за публікації аспіранту.

На думку проректорки, одним із перспективних напрямів подальшої діяльності Університету в частині підготовки наукових кадрів в аспірантурі є міжуніверситетські міжнародні угоди «Котютелі» для подвійного керівництва. Сьогодні укладено 7 міжнародних угод (котютелів).

Для оцінки ефективності наукової роботи Університету важливими є наукометричні показники баз даних Scopus та Web of Science Core Collection, які враховуються при визначенні позиції Університету в міжнародних рейтингах QS World University Rankings та Times Higher Education. Станом на 19 грудня 2021 року у Scopus проіндексовано 21 972 документи (зростання на 9,2 %, порівняно з минулорічним показником –  20 230); у Web of Science Core Collection проіндексовано 20 626 документів (зростання на 6,1%, порівняно з минулорічним показником – 19 428). Важливим свідченням академічного лідерства Університету є те, що серед українських ЗВО КНУ очолює інституційний рейтинг публікаційної активності наукових установ – Nature Index 2021.

Доповідь проректорки викликала жваву дискусію. Зокрема, в обговоренні взяли участь Леонід ГуберськийЛеонід Булавін, Сергій Вижва, Анжела Ігнатюк, які високо оцінили здобутки Університету в науково-дослідницькому напрямі та висловили побажання не зупинятися на досягнутому.

Ректор Володимир Бугров, підсумовуючи обговорення, зазначив: «Звіт є красномовним свідченням розвитку Університету. Всі минулорічні досягнення – це спільний рух, завдяки спільній праці. Ми вкотре показали високий рівень нашого Університету».

За результатами дискусії було прийнято ухвалу, з якою можна ознайомитися на сайті Вченої ради КНУ.

Далі Вчена рада заслухала проректора з науково-педагогічної роботи Андрія Гожика, який запропонував до затвердження «Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка».

Проректорка з науково-педагогічної роботи (міжнародне співробітництво) Ксенія Смирнова презентувала членам колегіального органу «Положення про координацію роботи супроводу іноземних студентів між факультетами/навчально-науковими інститутами КНУ».

Про визначення та затвердження на 2022 рік розміру Премії імені Тараса Шевченка КНУ доповіла проректорка з науково-педагогічної роботи (фінансово-економічні питання) Ольга Білявська.

З інформацією про роботу Постійної комісії Вченої ради з питань організації наукової роботи виступив її голова Сергій Вижва.

Також Вчена рада заслухала звіти стипендіатів Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук Ігоря Корольова та Олександра Меньшова.

Директор НМЦ організації освітнього процесу Андрій Пижик доповів про призначення академічних стипендій імені державних діячів першого українського уряду студентам Університету та іменних стипендій студентам Університету за результатами зимової сесії на 2 семестр 2021/2022 навчального року.

Відповідно до усталеного порядку, рішення засідання буде оприлюднене на сайті Вченої ради Університету.

 

Центр комунікацій

Information and Computer Centre of University

© All rights reserved 1995-2022